Sunday, June 16, 2019
Home Spotlight Now

Spotlight Now

The Longest Runway

เพื่อเป็นการตอกย้ำประเทศไทยคือผู้นำศูนย์กลางการผลิตสินค้าแฟชั่นและไลฟสไตล์ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน จัดงานสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี "Longest Runway" (ลองเกสต์ รันเวย์) แฟชั่นรันเวย์ 8.9 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ธีม "คันทรี อิมเมจ" เรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคนไทยในรูปแบบไทยสู่สากล พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้กับผู้ประกอบการไทยใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์...