Saturday, January 31, 2015

Spotlight Now

Advertising for Money Money Money Money to develop ThaiCatwalk

Thai

EDITORIAL

เนื่องจากเป็นคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ PC ค่อนข้างบ่อยและนานชั่วโมงต่อวัน ผมก็มักจะหาสิ่งที่ช่วยให้ทำงานแล้ว ระรื่นใจ มาช่วยในการทำงานแล้วผ่อนคลาย หรือเครียดน้อยลง Sound Card เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ ตั้งแต่ยุค Creative Sound Blaster ออกตัวแรก ลำโพง 4.1PC ก่อนหน้านี้ ผมใช้ Audigy series ซึ่งเป็นสล๊อต pci รุ่นเก่า(ไปแล้ว)...

การท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว ประจำปี  ในปี 2015 ได้เริ่มต้นไปเที่ยวจังหวัด กำแพงเพชร, สุโขทัย และพิจิตร ส่วนใหญ่เป็นเมืองเก่า อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และสุโขทัย  ในส่วนของสุโขทัย มีการจัดการที่ดี ทำให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หรือจอดรถแล้วเช่าจักรยาน (30บาทต่อวัน) ปั่นท่องเที่ยวก็ได้บรรยากาศที่ดี แต่ที่ กำแพงเพชร ปราสาทวัดวา มีความเสียหายหรือเก่าแก่มาก จึงทำให้บูรณะลำบาก ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล ถ้ารู้ประวัติศาสตร์...

สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2015 เริ่มต้นปีด้วยข้อมูลทางสถิติ ว่าโชว์ไหน มีคนดูมากที่สุด ข้อมูลในปี 2014 ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากปี 2013 เป็นอย่างมาก และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากทางเว็ปที่มีแสดงในหลายๆส่วน ปรากฏว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าถึง ThaiCatwalk ผ่าน Mobile phone และ Tablet จากปี 2013...