Tuesday, September 25, 2018
Home Spotlight Now

Spotlight Now

Model Catwalk Lesson – Oct 18

Model Catwalk Lesson สอน Inner, พัฒนาบุคลิกภาพ, การโพส และ เดินแบบ หลักสูตร 2 วัน วันพฤหัสที่ 11 และ ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 วันที่ 1 ครึ่งเช้า สอนเรื่อง Inner ความรู้สึกภาพใน ละลายพฤติกรรมแบบเล็ก พัฒนาบุคลิกภาพ ครึ่งบ่าย...
Pros