Kloset Kids, Kids International Fashion Week 2015 No.053 mti sponsor
ถ่ายพอร์ตแฟชั่น กับ ThaiCatwalk, เอาชุดมาถ่ายงาน, ถ่าย Lookbook
ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย