Editor’s Talk : August 2011

STOP FAKE, wear original NOW

จากข่าวการเข้าจับกุม ผู้ต้องหารายใหญ่ย่านประตูน้ำ ซึ่งได้ผลิตเสื้อผ้าก๊อป ส่งขายทั่วประเทศ สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊อป ดีไซน์จากคนไทยด้วยกันเอง  หลายคนคิดว่า บุคคลเหล่านี้เป็นคนสิ่นไร้ไม้ตอก จึงได้กระทำการเห็นแก่ตัวด้วยการก๊อปเสื้อดีไซน์คนอื่น และนำไปขาย ไม่คิดเองสร้างสรรค์เอง  แต่ไม่ใช่  บุคคลเหล่านี้เป็นคนมีการศึกษาสูง มีลูกหลานจบเมืองนอกเมืองนา เพียงแต่สันดอนขุดง่าย การศึกษาและเงินทอง ไมได้เปลี่ยนแปลงสัน…

การรณรงค์ หยุดใช้เสื้อผ้าก๊อป และหันมาใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์  เป็นการปลุกและปลูกจิตสำนึก ให้กับผู้คนในสังคม ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของ ผู้ผลิตดีไซน์ และจำหน่ายเสื้อผ้า   ความเดือดร้อนไม่ได้มาจากการขายหรือการตลาด แต่เป็นความเดือนร้อนจากลุ่มคนทำนาบนหลังคนอีกที

หน่วยงานของรัฐ ก็มิอาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสิ่งใดได้ แม้กระทั่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พวกเราต้องทำกันเอง สู้กันเอง สู้แม้กระทั่งฝ่ายผู้ร้ายดึงฝ่ายรัฐมาตีพวกเรา ตีเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยตายจากไป และปล่อยให้ตลาดไทยตกเป็นของเสื้อผ้าแบรนด์นอก กับตลาดประตูน้ำ  และใครได้ประโยชน์ในระยะยาว  ลูกหลานเชื้อนอกของท่าน? แฟชั่นนิสต้าไทย? ผู้บริโภคต่างๆ? หรือต่างชาติตาอยู่?? คนเรามักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายชาติโดยไม่รู้ตัว ทั้งทางตรง และทางอ้อม

สุดท้ายแรงพลักดันที่จะพัฒนาทางด้านดีไซน์ ก็จะหมดพลัง หมดจินตนาการ  และส่งผลถึงกระบวนการก๊อป ไม่รู้จะก๊อปใครแล้ว นอกจากก๊อปแบรนด์นอก ซึ่งจะเป็นปัญหาระดับระหว่างประเทศไป และพากันลงเหวที่คนไทยด้วยกันขุดหลุมจนกลายเป็นเหวในที่สุด

ThaiCatwalk ก็ตกเป็นเครื่องมือ สำหรับกลุ่มผลประโยชน์ในการลอกเลียนแบบ และต่อยอด  อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ในการเดินทางคู่กับแฟชั่นไทย ย่อมแรงกว่าเหลือบไร, ฝูงหมาใน หรือหมาจิ้งจอก ที่คอยฉุดการพัฒนาของแฟชั่นไทย และชื่อเสียงของประเทศไทย

..

อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดในวันอังคารที่ 16 สิงหาคมนี้ ก็คือการถ่ายพอร์ตให้เด็กๆ 40กว่าคน เพื่อให้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ และหวังว่าผลจะออกมาอย่างที่หวังไว้  ถ้าทำได้สำเร็จ ก็จะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจัดอีกครั้ง

อีกหนึ่ง Editorial Set ที่เป็นการแหกกฏ ซึ่งจะนำลงในจันทร์สิ้นเดือนนี้ คิดว่าคงต้องใส่รหัสลับไว้ “Forbidden Love” คำนี้แหละ  ใครที่ไม่ได้ติดตาม ก็จะเข้าชมไม่ได้

Editor in Chief : ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ, Mr. Nattawat (Jade) Chearananta

Jade@ThaiCatwalk.Com or ThaiCatwalk@Hotmail.Com

ขอบคุณครับ,
หยก