BLEU DE CHANEL

ปรารถนาอิสระเสรีข้ามขอบฟ้า

BLEU DE CHANEL กลิ่นหอมสำหรับผู้ชายที่รักความเป็นอิสระ

ผู้ชายที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อค้นหาโลกอันกว้างใหญ่ และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

CHANEL จึงสร้างสรรค์ BLUE DE CHANEL Travel Spray เพื่อสะท้อนความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะท่องไปเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ภายใต้ท้องฟ้าอันสดใส