designer-tagDesigner2 : Tape 7 “Lingeries”, 29 Dec 12
Organizer : Memphis
Venue : CIDI
Date/Time : 15 December 2012, 21.30

The Designer Season2, Tape 7 “Lingeries”, 29 Dec 12

Photo by Nattawat (Jade)
ชมรายการ The Designer2 ทั้งหมด

นักร้องรับเชิญ แคทรียา อิงลิช และ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
โจทย์ในสัปดาห์นี้ คือ ชุดชั้นใน และได้ทำงานร่วมกับ Wacoal เพื่อผลิตชิ้นงาน จำนวน 3 ชิ้น โดย 1/3 ต้องเป็นสินค้าที่ขายได้จริง หรือ Commercial product เนื่องจาก การตัดเย็บชุดชั้นใน เป็นความสามารถเฉพาะทางอย่างมาก ต้องปราณีต ละเอียด จึงได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทาง Wacoal เพื่อให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น