4 July 2012, 10.00-12.00 บรรยาย ความรู้เรื่องกล้อง การถ่ายภาพ หลักการ และการถ่ายแฟชั่น ตบท้ายด้วย Workshop ถ่ายจริง กับนางแบบ และไฟสตูดิโอ ณ THTI

thti01 thti02 thti03 thti04 thti05 thti06 thti07 thti08 thti09 thti10