โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ประกอบการแฟชั่นเข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2014 (Workshop) เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอ แฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนังไทย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ร่วมงาน BIFF & BIL 2014 ที่มีความมุ่งมั่นในการบุกตลาด ASEAN ได้มีโอกาสสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำแฟชั่นและความพร้อมในการนำเสนอสินค้าที่นำ สมัย และสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

ในปีนี้รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดยบริษัทเอ็กคอนจำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปีนี้จะมีการคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35-40 ราย ที่ได้รับการให้คำปรึกษารายเดี่ยวกับทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ อาทิ เช่น คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ Designer “Playhound”, คุณณัฏฐ์ มั่งคั่ง Designer “Kloset”, คุณธัญธารีย์ เหมกลมเศรษฐ์ Designer “Ragazze”,คุณสุปรียา กุลทวีทรัพย์ Designer & Brand Director  “ Labrador”, คุณพลพัฒน์ อัศวประภา Designer & Brand Director “ASAVA” คุณศิริชัย ทหรานนท์ Designer & Brand Director “Theatre” และคุณอาร์ท อารยา อินทรา Designer and Stylist เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาของการอบรม ผู้ประกอบการจะได้ทำความเข้าใจและรับทราบข้อมูลที่สำคัญ อาทิ แนวโน้มแฟชั่น การจัดการสินค้า แนวโน้มตลาดที่เหมาะสมและมีศักยภาพ มีการเน้นการสร้างจุดแตกต่างของสินค้าจากต่างประเทศที่แท้จริง รวมทั้งการให้คำปรึกษารายบริษัทในเรื่องการพัฒนาสินค้าเป็นคอลเลคชั่นในด้าน ต่างๆ เช่น กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ การออกแบบเป็นคอลเคลชั่น การเลือกใช้เทรนด์ การสร้าง Key Look การแตกแบบและการพัฒนาเทคนิค จนสามารถผลิตเป็นสินค้าตัวอย่าง และการถ่ายแฟชั่นลุคบุค เพื่อการนำเสนอขายสินค้ากับบายเออร์ในงาน BIFF & BIL2014 ซึ่งผลงานการให้คำปรึกษาสร้างคอลเลคชั่นจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบนเวทีแคทวอร์ค และนิทรรศการภายใน งาน BIFF & BIL 2014 จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 มีนาคม 2557 ชาแลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ประกอบการแฟชั่นเข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2014 (Workshop) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณต้อม หมายเลขโทรศัพท์ 087 097 7004 อีเมลล์ kubranding@yahoo.com

poster 2