Home LookBook Moi Anan Spring/Summer 2015

Moi Anan Spring/Summer 2015

ต้นกำเนิด “โสเภณี”

​หญิงโสเภณีมีกำเนิดมาจากพิธีการทางศาสนา ปฏิบัติกันอยู่ในเอเชียตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ คือหญิงสาวจะต้องกระทำพิธีสละพรหมจารีของตนเพื่อบูชาเทวี เช่น ของอินเดียได้แก่พิธีบูชาพระแม่กาลีซึ่งบางทีก็เรียก “ทุรคาบูชา” (ฮินดี: Durgapuja) พิธีเช่นว่านี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าผู้หญิงจะมีความรู้สึกฝังใจอยู่กับชายคนแรกที่เธอร่วมประเวณีด้วย การสละพรหมจารีดังกล่าวจึงกระทำเพื่อบูชาเทวี และชายผู้ร่วมประเวณีด้วยนั้นก็มักจะเป็นชายแปลกหน้าที่หญิงนั้นไม่รู้จัก โดยถือกันว่าชายแปลกถิ่นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะนำโชคลาภมาสู่ตน

​การสละพรหมจารีด้วยการร่วมประเวณีกับชายแปลกหน้านั้นบางแห่งก็มีสิ่งตอบแทน หญิงชาวบาบิโลนโบราณพากันมานั่งคอยชาวแปลกหน้าในวิหารเจ้าแม่อิชตาร์ (Ishtar) เพื่อเข้าสู่พิธีสละพรหมจารีกับชายแปลกหน้า ถ้าชายพึงใจในหญิงคนใดก็จะโยนเหรียญมาที่ตักของเธอ หญิงที่ได้รับเหรียญจะต้องลุกตามเขาไปทันทีเพื่อประกอบพิธี โดยไม่ว่าเงินที่ชายโยนให้นั้นจะมากน้อยเพียงไร เมื่อได้พลีพรหมจารีแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ หญิงนั้นจะได้กลับไปบ้านเมืองและครองชีวิตอย่างมีเกียรติพร้อมกับตั้งหน้าคอยโชคลาภต่อไป

Moi anan spring summer 2015 ได้หยิบความศรัทราของหญิงสาวออกมาได้อย่างมีเสน่ห์ และร้อนแรงที่ถูกครอบงำด้วยความสุขุมนิ่งลึก และผู้ชายธรรมดาหน้าตาธรรมดาที่ค้นหาความศรัทรา ของหญิงสาวเหล่านั้น

moianan ss15 2 moianan ss15 3 moianan ss15 5 moianan ss15 6 moianan ss15 7 moianan ss15 8 moianan ss15 9 moianan ss15 10 moianan ss15 12 moianan ss15 13 moianan ss15 14 moianan ss15 16 moianan ss15 17 moianan ss15 18 moianan ss15 19 moianan ss15 20

Portfolio Making

SIMILAR ARTICLES