สัมมนา “Modern Thai Silk Spring/Summer 2017”

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตเส้นด้าย และผ้าผืน ที่สนใจพัฒนาผ้าไหมไทยให้ตรงตามเทรนด์ของตลาดโลก Spring/Summer 2017

สามารถเข้ารับฟังสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาผ้าไหมไทย “Modern Thai Silk” ระยะที่ 2

ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ เวลา 9.00 – 17.00 น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

++ สำรองที่นั่งด่วน  ++

กำหนดการ  ตามเอกสารแนบคะ  หรือ ตอบกลับที่ Email : Phakamat@thaitextile.org

บริษัท/หน่วยงาน………………………………………………………….โทรศัพท์……………………………..โทรสาร……………………………

E-mail (เพื่อรับใบ confirm สำหรับลงทะเบียนหน้างาน)……………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………………………………….

 

09.00-9.40 น. ลงทะเบียน
09.40-10.00น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมากิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk)
10.00-10.30 น. พิธีเปิดโครงการ ฯ
โดย นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10.30-12.00 น. สัมมนา “Modern Thai Silk Spring Summer 2017”

โดยผู้เชี่ยวชาญประเทศอิตาลี Ms.Ornella Bignami

จาก Elementi Moda s.r.l.. (บรรยายภาษาอังกฤษ)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (buffet ในโรงแรม)
13.30-16.00น. จัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษา Ms.Ornella Bignami พูดคุยถึงศักยภาพของโรงงาน และวางแนวทางพัฒนาร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพหมานคร 10110

โทรศัพท์ 027135492-9 ต่อ 413 (คุณกรวิกา) 414 (คุณกฤษนันท์)

แฟกซ์ 02-713-5492- 9 ต่อ 415

E-mail: Phakamat@thaitextile.org

suskjdj1