ถูกใจคนรักแฟชั่น : “สถาบันบุนกะแฟชั่น” สถาบันสอนแฟชั่นเครือข่ายของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น สอนออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น อันดับ 2 ของโลก นำโดย นางสมพร สุนทรธำรง รองผู้อำนวยการสถาบันบุนกะแฟชั่น (คนกลาง) เปิดบ้านใน “งานประจำปี BUNKA OPEN HOUSE 2016” ร่วมด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากความสามารถ อาทิ ดร.ทัสนี วงศ์ยืน ครูใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) ,ครูมาซาโกะ ทาคิเซะ หัวหน้าคณะครู (ที่ 3 จากขวา) ,ครูวิวัฒน์ สันติอัศวราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงาน ณ สถาบันบุนกะแฟชั่น

bunka02 bunka03 bunka04 bunka06 bunka07 bunka08 bunka10 bunka12 bunka13 bunka14 bunka15