Home Security Project Public Holidays New Year 2018
โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561

 

Photo by Banhan

โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561

“ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล” ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม นำทีมศิลปิน ดารา นักแสดง เข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,  กองบัญชาการตำรวจนครบาล

« 1 of 2 »

อาทิ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์, สา อนิสา นูกราฮา, เฟรม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญพงษ์, จิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, กันกัน ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภณ

ศิลปินรุ่นเยาว์…. น้องชมภู่, น้องไทกะ, น้องมุสิกะ, น้องไอดิน, น้องซีนอน, น้องปาแปง, น้องเรนะ, น้องเซย่า

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ประชาชน ในการแจ้งเหตุ ช่วยกันระวังป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และหน่วยงานราชการ องค์กรในพื้นที่ ข้อควรปฏิบัติ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้ดำเนินโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ” เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม ตามแนวประชารัฐของรัฐบาล พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ควบคุม กำกับ ดูแล

และสั่งการด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จึงได้ขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาทดลองใช้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อาทิ แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Police I Lert U เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม  โครงการตู้แดง 4.0 (Red box QR code 4.0) ของ ภ.3

การนำเทคโนโลยีเรียลไทม์ หรือ SAS System (เอสเอเอส ซิสเต็ม ) ซึ่งเป็นกล้องติดตามตรวจสอบ ที่พัฒนาระบบ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาใช้เพื่อให้ทั้งตำรวจ และเจ้าของบ้าน สามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ป้องกันและสอดส่องเหตุร้าย อีกทางหนึ่งด้วย ควบคู่กับโทรสายด่วน 191 และแอพลิเคชั่น Police I Lert U เป็นต้น พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน./สภ. ต่างๆ  พร้อมทั้งลงชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กำลังใกล้จะถึงนี้ ซึ่งทุกฝ่ายได้เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ รวมตลอดถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ศิลปินดารา นักร้อง ตลก นักแสดง ทุกสังกัด ก็ได้ให้ความสำคัญ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้กระแสความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

วันพุธ : 27 ธันวาคม 2560

เวลา : 16:30 น.

สถานที่ : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

#ครูเบสญ์ #สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #TheBestThailand