Thursday, March 22, 2018
Home Tags Posts tagged with "Kims Studio"

Kims Studio

KIMs Professional B4

สตูดิโอสอนแต่งหน้าโดย อาจารย์ คิม ณนรา กรณ์ปรีชาสกุล ได้นำนักเรียน KIMs รุ่น B4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนจบในระดับแฟชั่นเมคอัพ ซึ่งใช้เวลาเรียน ทั้งหมด10 วัน

KIMs Professional Makeup Studio

สตูดิโอสอนแต่งหน้าเพื่อมืออาชีพ ได้นำเสนอผลงานเทคนิคการแต่งหน้าของนักเรียนคอร์ส เทคนิคการแต่งหน้าแฟชั่นขั้นสูงรุ่น B3 กับผลงานการออกแบบแต่งหน้าสำหรับวิชา Editorial High fashion และวิชา Studio & Photo Makeup โดยในครั้งนี้เรานำคอนเซ็ปท์ Summer Trend โดยนักเรียนของ KIMs ได้นำเสนอผลงานแต่งหน้า 2 รูปแบบ คือ 1 เทคนิคการแต่งหน้า Natural Clean Beauty Look ซึ่งนำเสนอเทคนิคการแต่งหน้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติของนางแบบ และ 2 เทคนิคการออกแบบเทคนิคการแต่งหน้า Summer Trend ที่เน้นความงดงามซึ่งมีความแตกต่างด้วยแนวสร้างสรรค์ความสวยงาม นักเรียนของ KIMs จะได้มีการออกแบบผลงาน ก่อนทำงานจริงในวันเข้าสตูดิโอ ด้วยโอกาสที่นักเรียนได้ทำงานกับทีมงานจริง เรียนรู้การทำงานกับมืออาชีพ

kim022รุ่นที่ 2 สำหรับการถ่ายบิวตี้เซ็ต ให้กับนักเรียนแต่งหน้าของ Kims Studio ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันที่อยากเรียนรู้ทักษะการแต่งหน้าในระดับ ที่สูงขึ้น รวมถึงการแต่งหน้าแฟชั่นที่ต้องใช้ไฟสตูดิโอ ที่มีความแรงของแสงมาก

การเข้าฝึกในคลาสไฟสตูดิโอ ทำให้นักเรียนแต่งหน้าเข้าใจ สภาพการทำงานจริงว่า ต้องมีความละเอียดในการทำงาน เก็บงาน และรองพื้นที่สำคัญมาก เนื่องจาก ไฟสตูดิโอ และการถ่ายภาพ มีความคมชัดมากกว่าปกติ เส้นสาย และเชดดิ้งจึงชัดเจน แต่ถ้าแต่งน้อย สีสันก็จะหายไป

kim023ครั้งแรกสำหรับการถ่ายบิวตี้เซ็ต ให้กับนักเรียนแต่งหน้าของ Kims Studio ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันที่อยากเรียนรู้ทักษะการแต่งหน้าในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการแต่งหน้าแฟชั่นที่ต้องใช้ไฟสตูดิโอ ที่มีความแรงของแสงมาก