10Jun26FashionShow : GFT Young Designer Awards 2010
Brand : Reed Tradex
Venue : BiTec
Date/Time : 29 June 2010, 13.30

GFT Young Designer Awards 2010
ตัดสินการประกวด “Young Designer Awards” วันนี้ !!!

นางนิชาภา ยศวีร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวว่า จากการที่ บริษัทฯได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดประกวด Young Designer Awards” เพื่อเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการผลักดันให้นักออกแบบพัฒนาฝีมือและเป็นเวทีให้นักออกแบบไทบได้แสดงศักยภาพงานดีไซน์สู่เวทีโลก ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 31พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น กว่า50ราย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภท Active Wear ชุดกีฬา Children Wear ชุดเด็กชายหรือเด็กหญิง และ Lingerieชุดชั้นในสตรี และในวันนี้ (26 มิถุนายน 2010) คณะกรรมการจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาแฟชั่นดีไซน์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย) และ นิตยสาร TTIS ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลตัดสินการประกวด ณ ไบเทค บางนา

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Active Wear ได้แก่

นางสาวภัทร์ ศิริอริยพร จากม.ศิลปากร ในชื่อคอลเลคชั่น Tennis 1920’s Court

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Children Wear ได้แก่

นายภูริพัฒน์ ติระชูศักดิ์ จากม.กรุงเทพ ในชื่อคอลเลคชั่น Dynamic Iron

ผู้ได้รับรางวัลประเภท Lingerie ได้แก่

นายรุจน์พงศ์ ขจรเดช นักออกแบบอิสระ ในชื่อคอลเลคชั่น The Cubistchy

การประกวด “Young Designer Awards” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพของวงการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะด้านการออกแบบ เพื่อต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยผลงานของผู้ประกวดมาจัดแสดง Fashion Show @ GFT 2010 วันละ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคมนี้ ณ ไบเทค ซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบแสดงศักยภาพให้ผู้ผลิตและนักลงทุนได้เห็นและเป็นช่องทางต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

งาน GFT 2010 (Garment Fabric Textile) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี และปีนี้พิเศษด้วยการผนึกกำลังของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กำหนดจัดงานGarment Manufacturers Sourcing Expo งานแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับเครื่องนุ่งห่มงานเดียวของภูมิภาคควบคู่ไปพร้อมกัน ทำให้งาน GFT 2010 และงาน GMS 2010 เป็นงานเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาค ที่รวบรวม 250 แบรนด์ดังจาก 20 ประเทศ อาทิ จีน เดนมาร์ค เยอรมัน ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน อังกฤษ อเมริกา มาจัดแสดง และคาดว่าจะมีผู้ซื้อคุณภาพกว่า 30,00 คนจากในภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ เดินทางเข้าชมงาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.garmenttextile.com