FashionShow : Future Park Young Designer Contest 2010
Brand : Future Park
Venue : Future Park, Rangsit
Date/Time : 9 August 2010, 14.00

“Future Park Young Designer Contest 2010
ร่วมสืบสานงานศิลปาชีพ ใน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” พร้อมทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ “ผ้าขาวม้าไทย…สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” ผลงานการประกวด “Future Park Young Designer Contest 2010” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานด้านศิลปาชีพ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้

นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงาน ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง ว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พารค์ รังสิต มีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 จึงได้จัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ แคสคาต้า ชั้น จี เพื่อร่วมเทิดเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ศิลปาชีพการเกษตร จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ กรมหม่อนไหม, โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดา, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), ร้านศิลปาชีพ 904, ร้านภูฟ้า, โครงการถักร้อยสร้อยรัก, มูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดง พร้อมจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนงานหัตถกรรมและสินค้าของเกษตรกรไทยที่ผลิตในประเทศ และมีคุณภาพดีทัดเทียมต่างประเทศในราคาย่อมเยา ด้วยการอุดหนุนผลิตผลและสินค้าคุณภาพจากฝีมือชาวบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในถิ่นทุรกันดารมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เพื่อเป็นการสานต่อและเผยแพร่พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ยังได้จัดโครงการ “Future Park Young Designer Contest 2010” ประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับอุดมศึกษา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าขาวม้าไทย…สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” เพิ่มมูลค่างานฝีมือของคนไทย ด้วยการนำผ้าทอมือ มารังสรรค์เป็นงานแฟชั่น ที่มีความทันสมัยสามารถสวมใส่ได้จริง ตลอดจนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในงานฝีมือของไทย หันมาบริโภคสินค้าไทย โดยประกาศรับผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 260 ชิ้นงาน และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงคัดเลือกผลงาน จำนวน 12 ชิ้นงาน ของนักศึกษา 8 สถาบัน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาตัดเย็บด้วยผ้าทอลายขาวม้า และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ “ผ้าขาวม้าไทย… สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” ในธีมชุดลำลองสำหรับคุณแม่และหนูน้อย ในวันพิธีเปิดงาน 9 สิงหาคมนี้ โดยมี สุวนันท์ ปุณณกันต์ จูงมือหลานสาว “น้องแอล” นุสบา ปุณณกันต์ จูงลูกชาย “น้องปุณ” และ “น้องกันต์” มาร่วมแสดงแบบในครั้งนี้

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการและมูลนิธิต่างๆ ในงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
On First Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Page : « Back Next Big Images »

Pros