Event : heART to Heart @ CentralWorld
Brand : Central
Venue : Offices at CentralWorld
Date/Time : 31 August 2010, 16.00

CentralWorld ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ ThaiGa จัดงาน

heART to Heart @ CentralWorld” งานศิลปะเพื่อ “ความหวัง ความสุข ความรัก”

แด่กรุงเทพฯ สยามเมืองยิ้ม โดยฝีมือ 50 ศิลปินดังระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือของ กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ (ThaiGa) จัดงาน heART to Heart @ CentralWorld (ฮาร์ท ทู ฮาร์ท แอท เซ็นทรัลเวิลด์) “ศิลปะเพื่อความหวัง ความสุข ความรัก” ภายใต้โครงการบางกอกวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยฝีมือศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศกว่า 50 ท่าน เพื่อมุ่งหวังในการ สร้างสันติภาพและสันติสุขและให้กรุงเทพกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มได้อีกครั้ง โดยจัดแสดงในแบบศิลปกรรมฝาผนัง ด้วย Hoarding สูง 3 เมตร ณ บริเวณแผงกั้นการก่อสร้าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับเกียรติจาก นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, วีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดประทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเซเลบริตี้ มะปราง-กิติวิชญา วัชโรทัย, โอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา ฯลฯ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงที่มาของงานว่า “โครงการ heART to Heart @ CentralWorld ศิลปะเพื่อ “ความหวัง ความสุข ความรัก” เกิดขึ้นจาก โครงการบางกอกวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน) จำกัด และนักออกแบบอาสาสมัครจากโครงการ GRAFIX ของสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ (ThaiGa) รวมถึง ศิลปินสาขาภาพถ่าย เพื่อมุ่งหวังในการสร้างสันติภาพและสันติสุขให้สังคมไทย นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมในการปรับปรุงทัศนียภาพให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม มีพื้นที่สร้างสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด นำเอาศิลปะเข้ามามีส่วนช่วยให้กรุงเทพฯ กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มได้อีกครั้ง

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เซ็นทรัลเวิลด์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสื่อกลางในการนำเสนองานศิลปะแก่ชาวกรุงเทพฯ โดยนำเอาผลงานการออกแบบกราฟิกและภาพถ่าย จากศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีชื่อเสียง มาร่วมถ่ายทอดและจัดแสดงให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สัมผัสกับงานศิลปะ มาจัดแสดงบริเวณ แผงกั้นการก่อสร้างรอบศูนย์การค้าฯ ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ที่นักออกแบบและศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้น ได้มีส่วนช่วยเยียวยาและจรรโลงจิตใจชาวกรุงเทพฯ รวมถึง เสริมสร้างทัศนียภาพและบรรยากาศสวยงามบริเวณแยกราชประสงค์อันเป็นพื้นที่หนึ่งที่กำลังซ่อมแซมปรับปรุง จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ให้เป็นพื้นที่ที่แสดงออกถึงความหวัง ความสุข และความรัก ส่งผลต่อการฟื้นฟู และเยียวยาจิตใจของประชาชนในชาติให้กลับสู่ภาวะสงบสุขอย่างเป็นรูปธรรม

นักออกแบบกราฟิกทุกท่านเข้าร่วมภายใต้โครงการ GRAFIX ของสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ซึ่งเป็นความร่วมมือในลักษณะอาสาสมัครและไม่มีค่าตอบแทนในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับงานศิลปะ heART to Heart @ CentralWorld “ความหวัง ความสุข ความรัก” จะจัดขึ้น 3 รอบ โดยจัดแสดงรอบละ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจะเริ่มต้นที่หัวข้อ “ความหวัง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 30 ตุลาคม มีนักออกแบบเข้าร่วมแสดงผลงานทั้งหมด 19 คน ดังนี้ Default, Farmgroup, Pink Blue Black & Orange, Practical Design Studio, ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจ สยามรวย), ธีรนพ หวังศิลปคุณ (Tnop), สุรัติ โตมรศักดิ์ จาก try2benice, อนุทิน วงศ์สรรคกร จาก Cadson Demak, สมพงษ์ ซื่อต่อศักดิ์, ภาณุพงศ์ เปรมวรานนท์, อนุกูล เหมาลา จาก Nokhook Design, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, Bangkok Boxset, กัมปนาท เฮี้ยนชาศรี จาก Case Inc., Christian Schwartz, Erik Brandt, James Gladden จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Joseph Foo จากประเทศมาเลเซีย, Tanja Huckenbeck จากประเทศเยอรมัน

สำหรับหัวข้อ “ความสุข” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2553 ดำเนินการประสานงานโดย อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง และหัวข้อ “ความรัก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 ดำเนินการประสานงานโดยสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) มีนักออกแบบที่เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งหมด 17 คน อาทิ ปอม จิตรประทักษ์ จาก be our friend, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, วรุฒม์ ปันยารชุน จากWaWo, Concious, Studio Craftmanship, Fontory, Dot Dot Dot และ 2B Design เป็นต้น

ขอเชิญประชาชนชมงาน heART to Heart @ CentralWorld ศิลปะเพื่อ “ความหวัง ความสุข ความรัก” เพื่อมุ่งหวังในการสร้างสันติภาพและสันติสุขและให้กรุงเทพกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554
On First Page 1 2 3 4 5 6 7

Page : « Back Next Big Images »