Event : Rashomon Scene Design, Costume Design, Make-up & Bodypaint by สวนสุนันทา
University : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Date/Time : 1 October 2010, 18.00

Rashomon : Costume Design, Make-up & Bodypaint by สวนสุนันทา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภายในงานจัดแสดงเป็นฉากละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทละครญี่ปุ่นเรื่อง ราโชมอน…

พบกับ การแสดงแฟชั่นโชว์, Costume Design, Make-up & Bodypaint. ของนักศึกษาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่1-4ที่โรงละครชั้น2 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ต้องการความแน่นอนในเรื่องการเก็บภาพบนเวทีมั่นใจในทีมบันทึกภาพโดย ThaiCatwalk Teamติดต่อ ThaiCatwalk@hotmail.com หรือกดชมราคาเบื้องต้น

On First Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Page : « Back Next Big Images »

Pros