Miss Thailand : นางสาวไทย 53 – นครปฐม
Brand : OV
Venue : นครปฐม, Springfield @ Sea
Date/Time : 11 October 2010, 8.00

Miss Thailand : นางสาวไทย 53 – นครปฐม

บรรยากาศการเก็บตัวที่หัวหินในวันแรก เริ่มต้นเดินทางไปจากรุงเทพ ไปยังจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่านครปฐมให้การต้อนรับ และได้รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโต๊ะจีนมีชื่อของจังหวัดนครปฐม

จากนั้นจึงได้เดินทางโดยรถสามล้อไปยังพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ และเรียนรู้การทำข้าวแช่ชาววัง

สุดท้ายจึงได้เดินทางสู่หัวหิน เข้าพักยัง Springfield @ Sea Resort & Spa เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำกับผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ณ Sheraton Hotel หัวหิน

ต้องการความแน่นอนในเรื่องการเก็บภาพบนเวทีมั่นใจในทีมบันทึกภาพโดย ThaiCatwalk Team

ติดต่อ ThaiCatwalk@hotmail.com หรือกดชมราคาเบื้องต้น

On First Page 1 2 3 4 5 6

Page : « Back Next Big Images »