EFW’06 : Kai ready-to-wear
Brand : Kai
Venue : Tent @ CentralWorld
Date / Time : 2 November 2006 ,20.30

Back to Show Table

ELLE Fashion Week 2006 : Kai ready-to-wear

โดย สมชาย  แก้วทอง – จากห้องเสื้อชั้นสูง Kai Boutique ได้แตกแบรนด์ใหม่ ภายใต้ความหรูหรา มาในฟอร์ม ของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ Kai ready to wear โดยยังคงไว้ใน ลักษณะของไฮแฟชั่น ที่หาซื้อไม่ได้ทั่วไป โดยเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในโอกาสพิเศษ งานราตรี หรือปาร์ตี้เฉพาะกลุ่ม

Catwalk สว่างขาวบริสุทธิ์ และเน้นเสื้อผ้า ลายลูกไม้ ภาพที่ได้อาจดูมืดไปเล็กน้อย แต่ช่วยให้เห็นเห็นลายผ้าสีขาวได้ดียิ่งขึ้น

Pros