EFW’06 : Sparkling Sahara
Brand : 27 Friday
Venue : Tent @ CentralWorld
Date / Time : 5 November 2006 ,14.00

Back to Show Table

ELLE Fashion Week 2006 : 27Friday, Sparkling Sahara

โดย ชนะชัย  จรียะธนา – เอกลักษณ์ ในงานดีไซน์ของ 27 Friday คือเสื้อผ้า จะมีความเป็นผู้หญิง ที่มีรายละเอียด แบบงานประดิษฐ์ ที่ทำด้วยมือ ลายพิมพ์ที่ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ นำมา Mix & Match จนออกมาเป็นเสื้อผ้า ในแต่ละคอลเล็กชั่น ชื่อคอนเซ็ปต์ สำหรับงานแฟชั่นโชว์ ครั้งนี้คือ Sparkling Sahara ที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากทะเลทราย ที่ถูกลมพัด ฟุ้งกระจายอยู่ในทะเลทราย เกิดเป็นแสงสีทอง ระยิบระยับ ตลอดจน ความสว่างสดใส ของดาวในยามค่ำคืน ที่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางทะเลทราย

Pros