Event : Miss Thailand Chinese Cosmos Pageant 2011 – Cruise
Brand : Chao Phraya Princess
Venue : Cha Phraya River
Date/Time : 19 July 2011, 17.00

Miss Thailand Chinese Cosmos Pageant 2011 – Cruise

Photo by Nguhn, Written by Jade

ในรอบการประกวดนี้ เหล่างน้องๆนางงามได้ฝึกแต่งหน้าที่ MTI และไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกลางแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็น ณ เรือ Chao Phraya Princess บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น ผสมผสานกับเสียงร้องอันไพเราะจากนักร้องรับเชิญพิเศษจากในกลุ่มนางงามนี้เอง

สามารถติดตามรอบคัดเลือก ได้ที่นี่

Pros