EFW’11 : The Contemporarist by OCAC
Brand : OCAC
Venue : Tent @ CentralWorld
Date/Time : 15 October 2011, 15.00

Back to EFW table

ELLE Fashion Week 2011 – The Contemporarist by OCAC

Photo by Nattawat (Jade) & Banhan & Jirakrit (Tony)

THE CONTEMPORARIST BY OCAC

ทำไมคนไทยไม่ใส่ผ้าไทย? คำถามที่ทำให้เกิดการประกวดออกแบบเสื้อผ้าในชื่องาน “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC) เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวัสดุต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เช่น ผ้าทอพื้นเมืองจากภาคต่างๆ มานำเสนอผ่านเสื้อผ้าในรูปแบบสากลที่สามารถผลิตและสวมใส่ได้จริงในยุคปัจจุบัน แอลแฟชั่นวีกในปีนี้จึงได้เปิดโอกาสให้สามดีไซเนอร์จากโครงการ THE CONTEMPORARIST BY OCAC มาร่วมโชว์ฝีมือเป็นครั้งแรก

พงศ์ภัทร์ พงศ์สุริยา (รองชนะเลิศอันดับที่ ๒) ผลงาน “Message from Statue”

ด้วยแรงบันดาลใจจากการมองดูประติมากรรมปูนปั้นในยุคกรีกโรมัน อันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง ในการศึกษาเรื่องราวการแต่งกายของผู้คนในยุคสมัยนั้น ทำให้พบว่ารูปทรงของเสื้อผ้าในยุคนั้น มีความงดงามเฉกเช่น ศิลปะสะท้อนถึงความปราณีต และพลิ้วไหว บวกกับความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าแห่งกรีกโรมัน นี่คือรายละเอียดที่พงศ์ภัทร์ประทับใจ และนำมาออกแบบจนเกิดเป็นผลงาน “Messages from Statue” โดยมีลักษณะอันโดดเด่นคือการ “เดรป” หรือการนำเอาผ้าผืนเดียวมาพัน พับรอบตัวจนเกิดเป็นทรวดทรงของเสื้อผ้าในแบบต่างๆ นอกจากนี้ พงศ์ภัทร์ยังนำแนวคิดของรูปทรง สัดส่วนตามอุดมคติของชาวโปลิคลีติสซึ่งอยู่ในยุค ๔๕๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช มานำเสนอในผลงานด้วยเช่นกัน

อธิป ชูเกียรติ (รองชนะเลิศอันดับที่ ๑) ผลงาน “Endless”

ความทรุดโทรมของผนัง ความผุพัง ลวดลายของกระเบื้อง พื้นผิวสัมผัสที่ไม่เสมอกัน เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับงานออกแบบของอธิป ชูเกียรติ จนเกิดเป็นคอลเลคชั่น “Endless” หรือเรื่องราวของโครงเสื้อรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง สะท้อนถึงการเชื่อมต่อของรูปทรงเรขาคณิตในแบบต่างๆ กัน อาทิ รูปทรงของการเรียงตัวของกระเบื้อง ตัวหนอนปูถนน จนเกิดเป็นลวดลายใหม่ๆ ทำให้เสื้อผ้าแต่ละชุดมีมิติดูน่าสนใจนอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเสื้อผ้าในโทนสีสัน ซึ่งมีกลิ่นอายมาจากกระเบื้องวินเทจ เปรียบได้กับเรื่องราวของความงามที่เกิดจากความทรุดโทรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภูริณัฐ วงศ์สถาพรสกุล (รางวัลชนะเลิศ) ผลงาน “The Militate Heart”

การแสดงโขนของไทยคือนาฏศิลป์ชั้นสูง อันมีมาแต่โบราณกาล ประกอบด้วยลักษณะ ความวิจิตรงดงามของการแต่งกาย แบบยืนเครื่อง ซึ่งเป็นการแต่งกายอันจำลองมาจาก เครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยก่อน แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายมนุษย์ เทวดา พระ-นาง, ฝ่ายยักษ์ และฝ่ายลิง เพื่อบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ ความสวยงามของเครื่องประดับ อาทิ ทับทรวง เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง สังวาล ตาบหน้า ตาบหลัง อินธนู ธำมรงค์ แหวนรอบปะวะหล่ำ ทองกร กรองคอ ฯลฯ ล้วนถูกสร้างสรรค์จากกรรมวิธีถมลงยา ชุบเงินหรือแม้แต่การฝังอัญมณีลงไปบนเครื่องประดับแต่ละชิ้น นี่คือการชื่นชมความงดงามของนักออกแบบในองค์ประกอบเหล่านี้ จนกลายเป็น “The Militate Heart” คอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่สะท้อนความเป็นไทยในหลายแง่มุม พร้อมสอดแทรกถึงปรัชญาในการดำเนินวิถีชีวิตของเหล่านางใน รวมไปถึงงานหัตถกรรม เกิดเป็นชุดเสื้อผ้าที่แข็งแกร่ง ทว่าสวยงาม เปรียบได้กับหัวใจของศิลปะไทยจากในอดีตสู่ปัจจุบัน

และนี่คือผลงานของนักออกแบบทั้ง ๓ ท่าน ในโชว์รอบ The Contemporarist by OCAC บนรันเวย์ Elle Fashion Week Autumn/Winter 2011 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนช่วยผลักดันและพัฒนางานของนักออกแบบไทยเพื่อเป็นการต่อยอดและเสริมสร้างกำลังใจให้นักออกแบบไทยได้พร้อมก้าวสู่เวทีระดับสากลไปด้วยกัน

ข่าว การประกวดในโครงการ ‘จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ (Contemporary Fashion Contest 2011) ซึ่งผู้ชนะเลิศ 3ท่าน ได้ต่อยอด จากคอลเลคชั่นที่ได้รับรางวัล เติมเต็มเพื่อให้แสดงในงานแอลแฟชั่นวีค

Pros