หนังใกล้ฉาย .. ก็ยิ่งทำข่าว นี่เป็นเรื่องปกติของยุคนี้ .. แต่อย่าคิดว่า ยุคแห่งข่าวสารนี้ .. มันจะถูกต้อง และดีไปซะทั้งหมด เพราะข่าวสารสมัยนี้ มักก่อให้เกิดกระแส .. และชักนำ .. มากกว่า การนำเสนอเรื่องราว ที่เป็นไปตามความเป็นจริง หนังเรื่อง “The Great Gatsby” ของยุคนี้ ที่เลื่อนฉายจากปี2012 มาเป็นปีนี้ เพิ่งมีรอบ “World Premier” ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะฉายจริงในวันที่ 10 พฤษภาคม (ส่วนเมืองไทยเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม) โดยก่อนหน้านี้ ก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ เสื้อผ้าของ “Prada” ที่ใช้ในหนังเรื่องนี้ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน

Picture & Original Video : Prada
Source : Foxy Lady Diary

08 15 19 01 02 06