Milan : มิลานวันแรก ผ่านไปเมื่อวาน รีบเขียนก่อนที่จะลืม เหมือนที่แล้วๆ มา .. 5 .. 5 .. 5 ถ้าถามว่า ชอบใคร คงไม่ต้องคิดนาน ตอบได้เลยว่าเป็น “No. 21″ ไม่ใช่” Gucci” หรือ “Dsquared2” ฮาวาย, ใบปาล์ม และดอกชบา .. คงมาแน่ในหน้าร้อนหน้า .. แต่ถ้าเป็นซาร่าอาจมาปลาย ปีนี้ ..5 ..5 ..5


Picture : Style Bistro
Source : Foxy Lady Diary

+001ตค

Pros