แฟชั่นสมัยนี้ เร็วกว่าแสง .. แป๊ปๆ .. เปลี่ยนฤดูกาล .. แป๊ปๆ .. ขายแล้ว .. และแป๊ปๆ เซล ..5 ..5 .. 5 เมื่อก่อนนี้ คอเลคชั่นอย่าง “Cruise” นั้นถือว่าเป็นคอเลคชั่นเล็ก, คอเลคชั่น แทรก นำร่องก่อนเข้าฤดูกาลจริง มาสมัยนี้ .. ยุคแห่งความสับสนทางการเมือง และแฟชั่น ..5 ..5 ..5 “Cruise” ไม่ใช่คอเลคชั่นเล็กอีกต่อไป เผลอๆ บางแบรนด์อาจสวย และเป็นตัวขายมากกว่า คอเลคชั่นหลักเสียด้วยซ้ำไป

Picture : Prada
Source : Foxy Lady Diary

10 +003

Pros