Moi Anan A/W 14 – ว่าด้วยรำไทย ในช่วงที่ชาวตะวันตกเข้ามา กรุงสยามช่วงแรกๆ ที่ใช้รับรองแขกด้วยการด้วยนางรำ ที่ฟ้อนรำ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จึงเป็นจุดกำเนิดของคอลเลคชั่น ฤดูหนาว 2014-15 ที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับการแต่งกายไทยดั้งเดิม โดยใช้ผ้าสูตรแบบทางตะวันตก moi anan ได้ออกแบบเสื้อผ้าให้ดูทันสมัยเหมาะกับสาวยุคใหม่ที่มีความเชื่อมั่น สง่างามแบบเก๋ๆ

moi001 moi002 moi003 moi004 moi005 moi006 moi007 moi008 moi009 moi010 moi011 moi012 moi013 moi014 moi015 moi016 moi017 moi018 moi019 moi020 moi021 moi022 moi023 moi024 moi025 moi026

Pros