Kasem Bundit University proudly presents FVT : Fashion V Together #4 The Student Fashion Showcase – The Adaptive

FVT หรือ Fashion V Together เป็นงาน Graduate Fashion Show ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับแฟชั่นและสิ่งทอ จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพของงานแสดงแฟชั่นโชว์จบการศึกษาของนิสิตนักศึกษา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจัดงานของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากทุกภาคส่วนของหลากหลายสถาบัน ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแวดวงแฟชั่นของระดับอุดมศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป

โดยในปีนี้ ได้มีการเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมชมผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

ดร.วรากร เพ็ญศรีนุกูร ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต CADDC ประธานจัดงาน FVT ครั้งที่ 4

Concept ในการจัดงานปีนี้
The Adaptive
การปรับตัว การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับความเข้าใจ ทัศนคติ เปิดใจให้กว้าง ยอมรับในสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆรอบตัว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมมีแต่ความวุ่นวาย The Adaptive จึงมีความสำคัญต่อการทำงานในวงการแฟชั่น และทุกแวดวง ยิ่งในการทำงานกับคนหมู่มากนั้นยิ่งสำคัญมาก การทำตัวให้ง่าย ไม่เยอะ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

Theme หลักในโชว์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในปีนี้ จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานอยู่ในทุกๆ collection ตามโจทย์ที่ได้รับคือ Thainess is Now นำมารวมกับ concept หลักของงาน FVT คือ The Adaptive จึงทำให้เกิดความสดใหม่มากมายที่พบได้ในผลงานของนักศึกษาทุกคน เช่น เทคโนโลยีการทอผ้าอีสานแบบโบราณผสมกับสีนิออนของวัสดุสมัยใหม่ การทำ Digital Print ลวดลายหนังตะลุงใน version ของ Contemporary เป็นต้น

————————————————————–

fvt001 fvt002 fvt003 fvt004behind04

—————————————————————

Sponsor หลัก

– มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เจ้าภาพในการจัดงาน)
– ห้างสรรสินค้า Zen @CentralWorld
– สถาบันสอนแต่งหน้า IMC
– เครื่องสำอางค์ Make Up Store
– สถาบัน Chalachol Academy
– ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
– Studio b r o

Media Partner – ThaiCatwalk