ลำดับที่ 1-7

ลำดับที่ 8-14

ลำดับที่ 15-21

ลำดับที่ 22-28

ลำดับที่ 29-35

ลำดับที่ 36-42

ลำดับที่ 43-45

22.“Nightmare Syndrome”
Collection was inspired from nightmare telling story of person with nightmare and must face with both physical symptom and belief condition . This collection was told by techniques , details And silhouettes of apparels which allowed us to touch some fear and sorrow through directional Clothes

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาการฝันร้ายโดยเล่าถึงเรื่องราวของคนที่เกิดอาการฝันร้ายจะพบเจอทั้งในเชิง กายภาพและความเชื่อ โดยถ่ายทอดเรื่องราวด้วย Technique/DetailsและSilhouettes ของเสื้อผ้า ที่ชวนให้รู้สึก ถึงความน่ากลัวและความเศร้า ผ่านทางเครื่องแต่งกายในรูปแบบ Directional0

Name : Anawat nawarsettawon E-mail : Ank1992@msn.com

23.ROEG : Rebirth on earth gravity
Gravity (film2013) is a science fiction thriller film telling story about Dr. Ryan stone who was an biomedical engineer aboard the nasa drifted outside the atmosphere of the Earth after the space shuttle program (STS-175) was destroyed by a scraps of satellite. Therefore , She was struggling to find a way back to Earth.
The main Concept collection were taken from the The film’s main concept is that she was attacked in both by physical and mental. Her body condition was compared as zero gravity condition she then was born mentally and attempted to find a way back to Earth just like standing on gravity again. Therefore , using the gravity and zero gravity condition applied onto clothes in this collection. By telling stories through the rebirth of the character and using astronaut uniform as the main idea then describe in form of street wears.

คอนเซ็ปต์หลักของคอลเลคชั่นนำมาจากธีมของภาพยนต์เรื่อง “กราวิตี้” โดยนำทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและสภาวะ ไร้แรงโน้มถ่วงมาใช้ในเสื้อผ้า โดยใช้ชุดนักบินอวกาศเป็นหลัก และ สื่อออกมาผ่านเสื้อผ้า ไฮ-สตรีท

Name : Jcquelyn Charoenkiatkong E-mail : jacquelynjack@gmail.com

24.”Fatal Beauty”
Medusa was a gorgeous girl formerly; she was desired by many young men. The famous of her beauty then reached to the Poseidon. One day, while she went to worship Athena at the sanctuary as usual. Poseidon seen her and raped her in the sanctuary. When she asked Athena for help, but Athena detested and despised herand then cursed her to be undesirable for anymen. By the effect of the curse, she became a demon which had hairs as snakes, skin as scales, and lower body as python. Although, she has become a demon, her face was still beautiful. But every men who saw her beautiful face turned into stone.

เมดูซ่า แต่เดิมเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตางดงามเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมาย ความงามของ นาง เป็นที่โด่งดังจนรู้ถึงหูเทพโพไซดอน วันหนึ่งขณะที่นางไปบูชาเทพีอธีน่าที่วิหารตามปกติ เทพโพไซตอนได้มา เห็นและได้ใช้กำลังข่มขืนนางในวิหาร ครั้นนางไปขอความ ช่วยเหลือจากเทพีอธีน่าแต่เทพีมีความชิงชัง รังเกียจ พระองค์สาปไม่ให้ชายใดปรารถนานางอีก ผลของคำสาปทำให้นางกลายเป็นอสูรกายที่มีผมเป็นงู ผิวหนังเป็นเกล็ด ลำตัวท่อนล่างเป็นงูใหญ่ ซึ่งแม้นางจะกลายเป็นอสูรกายแล้วแต่ใบหน้าของนางยังคงงดงามอยู่ ทำให้มีชายหนุ่ม มากมายที่ต้องไปจบชีวิตเพียงเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าของนาง

Name : Nattapol Koratat E-mail : r.o.x.y_rose@hotmail.com

25.“Pirates of the Caribbean”
The story about Jack Sparrow, the pirate who adventure to the various places of the world. The timeline was set in the Pirate Glory of years 1680-1718s with fantasy theme and mixed with the mystery of the sea. In “Dead Man’s Chest” chapter, he had to escape from Davy Jones and the Kraken who asked Jack for the promise about the salvage of Jack’s ship, Black Pearl, from underwater. I focus on the movie’s and Victoria Era clothes. In that era, the laborer and pirate clothing was simple. And was repeatedly wear until them worn and torn apart. Besides that, I added corals and shells to improve the feeling about sea.

เป็นเรื่องราวการผจญภัยของโจรสลัด แจ๊ค สแปโรว์ ซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้อ้างอิงจากยุคโจรสลัดรุ่งเรือง (1680-1718) นำเสนอในรูปแบบแฟนตาซีผสมผสานตำนานแห่งท้องทะเล และในภาค “สงครามปีศาจโจร สลัดสยองโลก” เขาต้องหนีการตามล่าจาก เดวิล โจนส์ และ คราเค่น ที่ตามมาทวงสัญญาที่แจ๊คได้ให้ไว้เพื่อกู้ เรือ แบล็คเพิร์ล ขึ้นมาจากใต้น้ำ  ฉันเจาะจงดึงรูปแบบจากในภาพยนต์ และ ยุควิคตอเรีย โดยที่เน้นให้ดูไม่หรูหรา ไปทางชาวบ้านและโจรสลัด ซึ่งจะเป็นลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่ซ้ำๆจนเก่าและขาด และผสมความเป็นทะเลที่มีปะการังและหอยเข้าไปในงาน

Name : Sireethon Veerawongchan E-mail : Ska13t@hotmail.com

26.”The Qing dynasty”
The Qing dynasty was the last imperial dynasty of China. It was ruled by the Manchu. The Manchu aristocracy would manage to have their own identity. This collection is inspired by dress of the Manchu women

ได้รับแรงบัลดาลใจจากเสื้อผ้าสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยของตีนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเป็นยุคที่ชาติอื่นมาปกครองจีน คือชาวแมนจู ชาวแมนจูกลายเป็นชนชั้นสูงและปกครองจีนทั้งประเทศ จึงได้คอรเซปท์มากจากชนชั้นสูงชาวแมนจู ซึ่งปกครองจีนในสมัยนั้น

Name : Chalatton Sripong E-mail : ployko.cs@gmail.com

27.“ Sculptural Dress ;
The confrontation with antiquity.” Casa Mila is an outstanding architecture of Antonio Gaudi, an architect who created new directions in
building architectures that appear to amazingly move just like a 3D. It is different from previous buildings as corners are changed into natural curves with patterns and textures of reptiles. Another identity of Guadi is new concepts without old ones. This makes his works different from other architects and leads to a new architectural concept focusing on ‘Art for Function’. His masterpieces are therefore both beautiful and practical answering the functional goal using structural designs with reasons. Materials are uniquely selected to create new interesting forms and textures.

ความแตกต่างจากสถาปัยกรรมอื่น คาซ่ามิลล่า สถาปัตยกรรมที่มองจากภายนอกคล้ายคลื่นทะเล ใช้เส้นโค้งดู เหมือนเคลื่อนไหวได้อย่างมหัศจรรย์ ตัวอาคารถูกสร้างสถาปัตยกรรมเหมือนประติมากรรม หรือ 3มิติ แตก ต่างจากสถาปัตยกรรมในอดีต ลบมุมโดยใช้เส้นสายศิลปะจากรูปทรงธรรมชาติ กับแนวคิดของสถาปนิกชาว เสปน ‘อโตนี เกาดี้’ สร้างใหม่ไม่เอาอันเก่า และยึดหลักศิลปะเพื่อการใช้สอย ตอบโจทย์ด้านการใช้งานโดย โครงสร้างการทำชุดประติมากรรมนี้อย่างมีเหตุมีผล เลือกใช้วัสดุต่างๆ ทำให้เกิดฟอร์มใหม่และพื้นผิวของ
งานที่จัดเจนยิ่งขึ้น

Name : Patarata Rattanawong E-mail : Patarataratta@gmail.com

28.”The Seven Dwarfs”
The Seven Dwarfs are a group of seven dwarves that appear in the fairy tale Snow White. They live in a tiny cottage and work in the nearby mines. Their names are Doc,Happy,Grumpy,Bashful,Sneezy,Sleepy, and Dopey. They all have different attitude characters so my inspiration from this is I bring the body line of the real miners and the colors i changed it from bright colors to warm tone but still keeping some characters as the same. The silhouette of this collection is Over-Sized consider to the dwarfs that they are short and
tiny and wear cloths that are much bigger than them.

คนแคระทั้งเจ็ดเป็นตัวละครที่อยู่ในนิทานเรื่องสโนวไวท์คนแคระทั้งเจ็ดอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆในป่าใกล้ กับเหมืองแร่ คนแคระทั้งเจ็ดมีชื่อว่า ดอค,แฮปปี้,กรัมปี้,แบชฟูลล์,สลีปปี้,และโดปปี้คนแคระมีนิสัยที่แตกต่าง กันออกไปแรงบันดาลใจที่ได้คือการนำสีและโครงสร้างมาปรับให้เป็นสีที่อยู่ในWarm Toneแต่ในบางส่วนยัง คงสีเดิมไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นอยู่ โครงร่างของคอลเลคชั่นชุดคือชุดที่ใหญ่เกินตัวโดยคำนึงถึง ตัวละครของคนแคระคือตัวเล็กและเตี้ยเมื่อสวมใส่ชุดจึงทำให้ดูใหญ่และยาวเกินตัว

Name : Victoria Siripipattana Email : svickytae@hotmail.com

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com   nextpage

1 2 3 4 5 6 7

Page : « Back Next Big Images »