ลำดับที่ 1-7

ลำดับที่ 8-14

ลำดับที่ 15-21

ลำดับที่ 22-28

ลำดับที่ 29-35

ลำดับที่ 36-42

ลำดับที่ 43-45

36.”The fall of The Qing Dynasty”
Representing the ruined of Qing’s dynasty by unique beautiful Qing dynasty porcelain is told by a pattern of cloth which pattern that has a crack in the porcelain on it. The crack in porcelain is told about the cause of Qing’s dynasty before ruin, each crack was represented by war, revolution or nation’s disunion

การบอกเล่าเรื่องราวการล้มสลายของราชวงศ์ชิง ผ่านเครื่องเคลือบดินเผาราชวงศ์ชิง ที่มีลวดลาย สีสัน ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นเหมือนตัวแทนราชวงศ์ชิง ออกมาเป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายและสีสันที่สื่อถึง การแตกกระจาย รอยร้าว หลุดหลายไป เหมือนกับช่วงปลายราชวงศ์ชิง ที่เกิดสงคราม การปฏิวัติ ความไม่ สามัคคีของ ผู้คน นำไปสู่การล้มสลายในเวลาต่อมา

Name : Siriporn Muenkhan E-mail : siri.mk0711@gmail.com

37.“REALITY AND ILLUSION”
Every time we step out of out own world to enter a new society. lt means that we try to create an illusion in order to live in the society Also, we can live our own life if we spend time with it freely Not only men or women but also homosexual, who are able to create their own freedom. Sometimes you might be happy to dress up like your girlfriend or boyfriend, but then forget your own sex identity. So this becomes the “Reality and Illusion” concept.

ทุกครั้งที่เราก้าวออกจากความเป็นโลกส่วนตัว เพื่อเข้าไปสู่สังคม. นั้นแสดงว่าเราสร้างภาพลวงตาขึ้นมาเพื่อใช้ ภาพลักษณ์นั้น. อยู่ในสังคมอย่างสมบรูณ์. เพราะเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นตัวเอง. ก็ต่อเมื่ออยู่กับตัว เองอย่างอิสระ ชาย. หญิง. กลุ่มโฮโมเซ็กชวล. ล้วนมีชีวิตที่เป็นอิสระ บางวันคุณอยากจะหยิบจับเสื้อผ้าสุด โปรดของแฟนตัวเองมาใส่เล่นอย่างสนุกสนาน โดยลืมเพศของตัวเองไปเลย. และนี้จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ เรียวริตี้&อิลูชั่น.

Name : Nakon Bangmak E-mail : pop_pee_love@hotmail.com

38.”Urban and Ethnic”
Lao Khung is Lao people who migrated to Thailand in Thonburi period. They have unique tradition especially their prominent textile on fabric. Red is regarded as their identity which they represent to their clothes. There is the use of silhouette which make their clothes more modern and flexible in order to suit their lives in urban area. Moreover they bring up the colorful textile which is the good combination between urban and ethnic to keep their fashion up-to-date and conserve their old tradition in the same time.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลาวครั่ง(Lao Khung) เป็นคนลาวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี มี เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี เป็นของตนเอง โดยมีจุดเด่นที่ลวดลายบนผืนผ้า และสีแดงครั่งอันเป็นเอกลักษณ์ โดยการนำเสนอผ่านทางเสื้อผ้า ใช้ซิลูเอทของเสื้อผ้าที่มีความทันสมัยคล่องตัว เหมาะกับการใช้ ชีวิตในเมือง และนำเอาลวดลายที่มีสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวครั่ง ใส่ลงบนผืนผ้าในรูปแบบ ความเป็น Urban กับ ethnic เข้าด้วยกัน คือนำเอาความทันสมัย กับความเป็นพื้นเมือง ผสมผสานรวมกัน

Name : Piriyaporn Trikattajariya E-mail : lv_ploy_lv@hotmail.com

39.“ NDEBELE TRIBE ”
Ndebele tribes in the North African country of Zimbabwe. Ndebele a prominent tribal costumes. Costumes of ethnic ndebele the frame has a thick coat with a large swelling of the cloth like a robe or blanket. Women are the ones woven cloak itself. Striped woven pattern is seen from the environment around the home, such as striped stripes wildlife pattern geometry to vertical stripes. Woven thread color used is red, green, blue and yellow prevail.

ชนเผ่าอินเดบีเลอยู่แถบทวีปแอฟริกาใต้ ประเทศซิมบับเว ชนเผ่าอินเดบีเลมีลักษณะที่โดดเด่นอยู่ที่เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายของชนเผ่าอินเดบีเลนั้นมีโครงสร้างเสื้อขนาดใหญ่ มีความหนา มีความบวมของผ้าเหมือน เสื้อคลุมหรือผ้าห่ม เครื่องแต่งกายของชนเผ่าอินเดบีเลผู้หญิงจะเป็นคนถักทอเครื่องแต่งกายเอง ลายที่ทอจะ เป็นลายที่พบเห็นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ลายบ้าน ลายสัตว์ป่า ลายรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นลายเส้นแนว ตั้ง สีด้ายที่ใช้ทอ คือสีแดง เขียว ฟ้าและเหลือง เป็นหลัก

Name : Haruthai Chaikul E-mail : unicorn-1919@hotmail.com

40.’Happy Easter”
Easter is one of the most important festivals in the world. The main purpose of Easter is to celebrate the resurrection of Jesus Christ. This is the symbol of new beginning, which applied to my design concept. This Collection was about the reform of the Easter symbols, rabbits and eggs. Moreover, I put the details of enjoyment and a long festival celebration into the new silhouette of design

อีสเตอร์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ความหมายของเทศกาลเปรียบได้กับการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งถูกนำมาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบโดยตีความการเกิดใหม่ด้วยการรีฟอร์มโครงสร้างชุดด้วย สัญลักษณ์ของเทศกาลคือ กระต่าย และไข่ รวมทั้งผสมผสานและใส่รายละเอียดของความสนุกสนาน รวมไป ถึงธรรมเนียมประเพณีการเฉลิมฉลองที่มีมาอย่างยาวนานลงบนชุด จึงออกมาเป็นโครงสร้างชุดในรูปแบบใหม่

Name : Tanawan Sungkanit E-mail : gnoppong_@hotmail.com

41.” Art of blind “
Nowadays, some blind people are drawing with the assistance of len-sen drawing kit. Drawing is learnt and created through touching with one hand and drawing with the other hand. Thus, the concept of “clothing 2 side” was born. Inspired by the interpretation of those with sight on one side and, those without sight on the other side.

คอลเล็กชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะของคนตาบอด โดยที่ให้เด็กตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิดวาดภาพ เสื้อผ้า โดยการนำเสื้อผ้าที่จะให้เด็กวาดสัมผัสด้วยมือซ้าย และใช้มือขวาวาดภาพไปพร้อมกัน อุปกรณ์ที่วาด ภาพเรียกว่า”เล่นเส้น”จะมีลักษณะนูนๆสามารถสัมผัสได้ จึงเกิดเป็นคอนเซ็ป เสื้อผ้าสองฝั่ง เสื้อจริงครึ่งตัว เสื้อที่เด็กวาดครึ่งตัว เป็นเสื้อผ้าสองฝั่งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และใช้ลวดลายของเส้นที่เด็กวาดนำมา ดัดแปลงให้เกิดเท๊กเจอร์และซิลูเอทลงบนคอลเลคชั่นนี้

Name : Prakaimas Phosuwan E-mail : ying-34@hotmail.com

42.”Protection of cactus”
Survival machanism of cactus is turning their leafs into thorns in order to withstand harsh wheater in the desert and to protect themself from predator.

นำเอาธรรมชาติของพืชตระกูล กระบองเพชร มาใช้ในการออกแบบเกี่ยวกับการป้องกันตัว การปรับสภาพ เพื่อความอยุ่รอดและปกป้องตัวมันเองจากสัตว์อื่น โดยสร้างหนามที่แข็งมาเพื่อปกป้องภายในที่บอบบางคล้าย ฟองน้ำ

Name : Seerung Doninsup E- mail : rainbiw_kla@hotmail.com

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com nextpage

1 2 3 4 5 6 7

Page : « Back Next Big Images »