swu5-085FashionShow : FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN
Academy : SWU, Srinakharinwirot University
Venue : Zen Gallery
Date/Time : 17 June 2015, 14.00

SIHGHA Presents FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN

Photo by Nattawat (Jade)

สาขา วิชาการออกแบบทัศนศิป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขอนำเสนอโครงการแสดงผลงงานแฟชั่นนิพนธ์ ประจำ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นในระดับชาติ(เครื่องนุ่งห่ม) : แฟชั่นโชว์ในงาน SIHGHA Presents FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN ที่จะประกอบไปด้วยผลงานแฟชั่นนิพนธ์นิสิตวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผลงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจำนวนกว่า  300 ชุด  ที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาแฟชั่นนิพนธ์ ที่เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทำงานจริง และแสดงขีดความสามารถของนิสิตโดยการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและค้นคว้าทางด้านแฟชั่นต่อชุมชน โดยจะเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ แฟชั่นโชว์ในระดับเมืออาชีพ ที่ใช้กระบวนการวิจัยและต่อยอดด้านภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาผลงานโดยมีคณะกรรมการภายนอกเป็นผู้พิจารณาผลงานดังนี้

1.       คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE
2.       คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธุ์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ ZENITHORIAL
3.       คุณสธน ตันตราภรณ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร L’Optimum Thailand
4.       คุณอารยา อินทรา นักออกแบบแบรนด์ THEATRE และสไตลิสต์ชั้นนำของประเทศ
5.       ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ กูรูแฟชั่น และอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

โดยจัดในรูปแบบแฟชั่นโชว์โดยนางแบบชั้นนำระดับประเทศและนางแบบต่างประเทศกว่า 50 คน ในปี พ.ศ. 2558   เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงแนวความคิดในการให้นิสิตนำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยนำมาต่อยอดความคิดเช่นเดิม เรายังคงเชื่อมั่นในตัวตนความเป็นไทย (THAI IDENTITY) ที่เกิดจากตัวตนทางวัฒนธรรม (CULTURAL IDENTITY) ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่ามีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งแสดงให้เห็น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเลียนแบบได้ และเท่าทันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (CULTURE CHANGE) จากกระบวนการออกแบบ

“DESIGN + THAI WISDOM = INNOVATION”
“Reinventing Thai Wisdoms”

น้องๆนักศึกษา กรุณาส่งรายละเอียดคอลเลคชั่น และดีไซเนอร์ เรียงตามลำดับการเดิน เพื่อพี่จะได้จัดนำลงในแต่ละหน้าของการแสดงโชว์

ลำดับที่ 1-5

ลำดับที่ 6-10

ลำดับที่ 11-15

ลำดับที่ 16-20

ลำดับที่ 21-24

 1. “GROWING PAINS”
  By CHALAKORN OUNSREE   E-mail: Chaounsree@gmail.com

Ginger and Rosa (2012)

The two girls who grew up during of nuclear war ( ban – the a bomb ). using mood and tone from the scene movie are the main colour way in each looks that tell the intimacy of two main characters by handhold symbolic become to combination technic merge with British Military, a movie’s background, to be silhouette and colour detail in each looks are meant through the pains of growing up.

หนังเล่าเรื่องราวเด็กวัยรุ่นสองคนที่เติบโตท่ามกลางสงครามนิวเครีย ( ban – the – bomb ) ปัญหาครอบครัว ความเจ็บปวด Collection พูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก โดยตีความและให้ความหมายความสัมพันธ์จาก Intimacy – Friendship – Handhold เป็นเทคนิคประกอบกับความเป็น British Military ซึ่งเป็น Background ของหนังและเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์มาเป็นโครงสร้างรวมถึงลายละเอียด และใช้ mood and tone ของหนังคอนโทรลสี Collection โดยทั้งหมดนี้ต้องการสื่อถึงการเติบโตจากเด็กผ่านความเจ็บปวดของวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่

 1. “ILLUMINATE BEDDY”
  BY THANAPORN LANTHONG  E-MAIL : CHA.AEUNGAEY@LIVE.COM

I’ve got an inspiration from the creation which it made of fluorescent light . Jame clar created it, anyway. It divided so many kinds such as geometric from , nature’s imitation and Text. Which it comes from his life. Therefore I think to find a meaningful word and put it on clothes.

However, Lennon’s wall – “John Lenon” text people give this wall to represent for fighting to the government. Those on the wall are lyric,history of his life and VN’s war. To make this war peaceful. We need to give some idea and create the inspiration from John Lennon’s word

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานปฏิมากรรมที่ทำจากหลอดไฟ เป็นผลงานของ James Clar ซึ่งแบ่งได้ หลากหลายประเภท เช่น รูปทรงเลขาคณิต, การเลียนแบบของธรรมชาติ , Text จึงได้เลือกประเภท งานที่สร้างเป็นคำหรือตัวอักษร ซึ่งมาจากสิ่งรอบตัว เรื่องราวในชีวิตของศิลปิน จึงได้ต่อยอดโดยการหา คำที่มีความหมายมาอยู่บนเสื้อผ้า โดยเลือกกำแพงJohn Lennon ที่กรุงปราก ซึ่งชาวเช็กได้ให้กำแพง นี้และJohn lennon เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้น นำคำพูด เนื้อเพลง มาเขียนลง บนกำแพง จึงได้นำเหตุการณ์ของ John Lennon และ Yoko Onoที่ประท้วงบนเตียงในสงครามเวียดนามเพื่อเรียกร้องสันติภาพที่เรียกว่า BED PEACE มาเป็นโครงชุดในคอลเลคชั่นนี้

 1. “FRIDA TO DIEGO EYES”
  BY PANITSARA HANVILAI   E-MAIL : PANITSARAFAI@HOTMAIL.COM

From a study of local wisdom in Thailand about creating bags from leather, it inspires us to refine the product’s usage of leather by producing new designs and patterns, which these allow the villagers to apply to their bag’s creations and make more new products, such as clothes and so on.

เเรงบันดาลใจเกิดจากการลงพื้นศึกษาภูมิปัญญาเห็นถึงวัสดุ ทำให้นึกถึงการนำมาต่อเป็นภาพต่างๆ จึงค้นหาภาพวาดที่มีลวดลายตัดท้อน Nuezz เป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะที่น่าสนใจโดยเป็นภาพที่ล้อเลียน ศิลปะเเมกซิกัน หลังจากการเจาะลึกลงไปจึงทำให้ค้นพบกับ Frida kahlo ศิลปินหญิงที่มีชีวิตน่าสนใจ  ทั้งมีความสุขเเละเศร้าสุดๆในชีวิต จึงนำเอาการล้อเลียนศิลปะของ Nuezz มาออกเเบบ Frida ในรูปเเบบของเรา โดยใช้สัตว์ที่ Frida วาดลงผลงานของเธอมาร่วมประกอบให้เห็นถึงความรักของเธอ ลวดลายต่างๆสร้างขึ้นจาก ความรู้สึกเมื่อได้ศึกษาชีวิต Frida ทำให้เห็นว่าจริงๆเเล้วเธอต้องเจอกับความรักที่ไม่สมหวัง โดยสามีเธอเเอบนอกใจ จึงตีความออกมาในว่าสามีเธอมองเธอนั้นเป็นอย่างไร

 1. “WHERE ARE YOU FROM ?”
  BY PUNNAVITCH WANGROTRIT   E-MAIL : PUNPUNWANG@GMAIL.COM

This collection is inspired by the Monsters, Inc. animation movie. The final scene of this animation which Sully opens the door to see his bonded friend named Boo. The designed introduces new creative story that Boo’s bedroom door has been destroyed and new door integrated was not complete. Hence, Sully’s door opening does not lead him to see Boo. It rather takes him to the new unknown place which was Tibet. However, due to his strong desire to meet Boo and his anxiety, Sully sets off to look for Boo right away. He has to hide himself from the people during this journey. Sully’s disguising has then started.

คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนต์แอนนิเมชัั่นเรื่อง Monsters, Inc. จากฉากจบของ Monsters, Inc. ที่ซัลลี่ได้เปิดประตูกลับไปหาบู เด็กที่เคยผูกพันกัน ผู้ออกแบบได้จินตนาการเรื่องราวขึ้นมาใหม่ว่า เพราะประตูห้องนอนของบูได้ถูกทำลายไปแล้ว ทำให้ประตูที่นำมาประกอบใหม่ไม่สมบูรณ์ การเปิดกลับไปครั้งนี้จึงทำให้ซัลลี่ไม่ได้เปิดไปเจอบู แต่กลับเปิดไปสถานที่ใหม่ที่เขาไม่รู้จัก นั่นคือประเทศทิเบต ด้วยความที่อยากเจอบูมากและ ความตกใจ ซัลลี่จึงรีบไปออกเดินทางตามหาบู แต่ระหว่างทางก็ต้องพยายามหลบซ่อนตัวเอง จากผู้คน การปลอมตัวของซัลลี่จึงเริ่มเกิดขึ้น

 1. “DUEL OF THE FATES”
  BY SUPASICH ANGKAKIJSUWAN   E-MAIL : SU_PA_SICH@live.co.uk

This collection is inpire from STARWARS episode 1 : PHANTOM MENACE that I use the traditional clothing twist with structure of robot and spaceship.Mainly I focus the POD RACING scence that inspire me to made the unique stripe. This collection also use each character to made the clothes that made this collection has different style in here.I still think of ready-to-wear

คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง STARWARS episode1 ตอน PHANTOM MENACE ซึ่งนำเอาความเป็น traditional มาผสมกันโครง สร้างหุ่นยนต์และยานอวกาศ โดนหลักๆจะโฟกัสไปในช่วงที่ มีการแข่ง POD RACING จึงเกิดแรงบันดาลใจนำเอายานที่ใช้แข่งมาสร้างเป็นผ้าทอ และนำในส่วนของตัวละครต่างๆ ในเรื่องมาสร้างเป็นเสื้อผ้า ทำให้คอลเลคชั่นนี้มีทั้งความพริ้วของผ้าทอและเสื้อผ้าที่มี โครงสร้างผสมกันอยู่ โดยยังคงทำให้เป็น ready-to-wear เพื่อให้สวมใส่ได้จริง

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com nextpage

On First Page 1 2 3 4 5

Page : « Back Next Big Images »

Pros