candle085งานประเพณี ที่มีความศักดิ์สิทธิ และผู้คนทั้งประเทศให้ความสนใจ มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบล ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี ณ ทุ่งศรีเมือง โดยจัดประกวด 2แบบคือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยแต่ละวัด ได้จัดสร้างจัดเตรียมขบวนรถแห่เทียน พร้อมคณะนางรำดนตรีต่างๆเข้าร่วมแสดงกันมากมาย

งานครั้งนี้ ตัวผมตั้งใจจะไปร่วมงาน แต่ไปไม่ทัน ทั้งงานเช้าและบ่าย จึงได้วานน้องช่างภาพให้ช่วยเก็บภาพให้

Photo by บุณยสิทธิ์ ศิริคูณ

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com

Pros