candle085งานประเพณี ที่มีความศักดิ์สิทธิ และผู้คนทั้งประเทศให้ความสนใจ มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบล ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี ณ ทุ่งศรีเมือง โดยจัดประกวด 2แบบคือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยแต่ละวัด ได้จัดสร้างจัดเตรียมขบวนรถแห่เทียน พร้อมคณะนางรำดนตรีต่างๆเข้าร่วมแสดงกันมากมาย

งานครั้งนี้ ตัวผมตั้งใจจะไปร่วมงาน แต่ไปไม่ทัน ทั้งงานเช้าและบ่าย จึงได้วานน้องช่างภาพให้ช่วยเก็บภาพให้

Photo by บุณยสิทธิ์ ศิริคูณ

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com