เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สื่อมวลชน นักธุรกิจรุ่นใหม่/นักแสดง แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ และจอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ ในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีอายุ ๑๖ – ๒๕ ปี ได้ร่วมส่งแนวคิดธุรกิจผลงานภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓ ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

credit : http://www.gsb.or.th , http://gsb100tomillion.com

aomsin_Page_1 bc_01 bc_04 bc_05

Pros