III by Flynow, Elle Fashion Week Fall/Winter 2015EFW’15 – Heidi
Brand : III by Flynow
Venue : Tent @ CentralWorld
Date/Time : 3 August 2015, 18.00

Back to EFW’s Table

III by Flynow, Elle Fashion Week Fall/Winter 2015

Photo by Banhan (Ban)

คอนเซ็ปต์ของโชว์คือ “Heidi” ตัวละครมาสคอตของแบรนด์ที่จะเป็นผู้มาเรียงร้อยเรื่องราวว่าด้วยการถือกำเนิดเปิดตัว “Factory” หรือโรงงานเก่าที่ถูกปิดมานานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งในการรีบอร์นครั้งนี้ ทรียังปล่อยพลัง “Fantastic” ออกมาอีกด้วย

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Pros