กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พอใจผลงานการจัดสัมมนา “FASHION TREND 2016” รู้ทันเทรนด์โลก เตรียมความพร้อม สู่การเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ ภายใต้โครงการ“พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ทั่วภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ ภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง พร้อมวางแผนงานพัฒนาศักยภาพดีไซน์เนอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

นายประสงค์ นิลบรรจง ‬รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มีการเติบโตและมีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลปีละไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมภายใต้ “การสัมมนาแฟชั่นเทรนด์ 2016” (FASHION TREND 2016) รู้ทันเทรนด์โลก เตรียมความพร้อมสู่การเป็นดีไซน์เนอร์มืออาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในเทรนด์โลก สามารถผลิตสินค้ามารองรับ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้”

สำหรับงานสัมมนา FASHION TREND 2016 ถือเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้ โครงการ“พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของโลก และสามารถนำเอา เทรนด์นั้นไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด และความต้องการของลูกค้า ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสัมมนา Fashion Trend 2016 เป็นการจัดการอบรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดำเนินการทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี และครั้งที่ 5 ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีวิทยากรชั้นนำด้านการออกแบบแฟชั่นมาเล่าให้ฟัง ตั้งแต่ที่มาของเทรนด์ เทรนด์ในปีนี้เป็นอย่างไร เทรนด์ปีหน้าเป็นอย่างไร วิทยากรที่สำคัญ ๆ เช่น คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ (ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ T-ra) คุณใหม่ จาก TOP SHOP คุณ เอ วัชรินทร์ ผ่องใส จากนิตยสาร Vogue และ อาจารย์สุธินี ตันอังสนากุล นักเชี่ยวชาญด้านเทรนด์ฯลฯ

นายประสงค์ กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดสัมมนา Fashion Trend 2016 ว่า ตลอดการจัดอบรม ทั้ง 5 ครั้ง ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ซึ่งในครั้งแรกเราวางเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมไว้ที่ 800 คน แต่ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมถึง 891 คน จากทั่วประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนของผู้ประกอบการที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ ถึงร้อยละ 70 และได้มีการส่ง Fashion Trend Book ทั้งในรูปแบบของหนังสือ และ CD ไปยังผู้เข้าอบรมทั้งหมด และเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือ รวมมากกว่า 1,800 ราย เราเชื่อว่าจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้นำ Trend สำหรับปี 2016 ไปประยุกต์ใช้ ในผลงานการออกแบบ เพื่อสามารถติดตามทัน Trend ในอนาคตได้ อีกทั้งจะสามารถสร้างรายได้ และ ความน่าสนใจในผลงานที่จำหน่ายในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่จะผลิตหรือทำอะไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า ที่เป็นตัวกำหนด อย่างหนึ่งว่าแฟชั่นแบบไหนตรงกับความต้องการของคน ส่วนใหญ่ดีไซนเนอร์จะสามารถออกแบบให้อินเทรนด์ได้ และมีตลาดเพียงพอที่จะผลิตสินค้าออกมาให้สามารถ ขายได้ ก็ต้องเข้าใจเทรนด์ว่าแฟชั่นสมัยนี้ลูกค้าเขามีความต้องการในแบบไหนกันบ้าง และไม่ใช่เทรนด์แฟชั่นสมัยนี้ ต้องเป็นเทรนด์แฟชั่นในปีหน้า เพราะกว่าจะผลิตสินค้าออกมาได้ เขาจะเริ่มออกแบบในปีนี้ เพื่อที่จะจำหน่าย ในปีหน้า ดีไซเนอร์จึงจำเป็นจะต้องจับตลาดให้ถูกทาง นายประสงค์ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย โทร. 0 2367 8227-8 , 8288-90 และสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ได้ที่ โทร. 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr

ton01 ton02 ton03 ton04 ton05 ton06 ton07 ton08 ton09 ton10