Bangkok University, Open House 2015FashionShow : Bangkok University, Open House 2015
Academy : Bangkok University
Venue : Bangkok University
Date/Time : 12 November 2015, 11.00

Bangkok University, Open House 2015

Photo by Nattawat (Jade)

งานเปิดมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า Open House ในทุกสาขาทุกแผนก ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งให้น้องๆมัธยมได้ดูว่า แต่ละสาขาวิชา มีการเรียนการสอนอะไรบ้าง สอบถามได้ทุกสิ่งอัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า ตัวเองอยากเดินทางสายอาชีพไหน ซึ่งในครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ แฟชั่นดีไซเนอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้ทำชุดแสดงแฟชั่นโชว์ และชั้นปีที่ 4 ได้ทำการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นของ เห็นการทำงานจริง

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com

Pros