ตรุษจีนปีลิงทอง 2559 เมืองพัทยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท พัทยาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รีพับลิค จำกัด ขอเชิญชวนสาวงามทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 15- 25 ปี พกความมั่นใจมากับความกล้าแสดงออกในชุดกี่เพ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสายสัมพันธ์วัฒนธรรมจีน กับการประกวด “Miss Qipao International 2016” ณ ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2559

*วัตถุประสงค์*
1.เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน
2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง “ไทย-จีน” ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผสมผสานวัฒนธรรมในการแต่งกาย
4.เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้หญิงไทยในสังคมให้มีบุคลิกที่ดียิ่งขึ้น
5.เพื่อหารายได้ให้กับน้องๆผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
6.เพื่อกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาร่วมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา

*คุณสมบัติผู้เข้าประกวด*
– ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 – 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกวด)
– ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในสถานะโสดไม่เคยผ่าน การจดทะเบียนสมรสไม่เคยผ่านพิธีการแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆทั้งสิ้น และต้องไม่ผ่านการมีบุตร
– ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่กองประกวดกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
– ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ
– ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันน่ารังเกียจต่อสังคม เช่น ถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโออนาจาร เป็นต้น
– ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งจะต้องปฏิบัติภารกิจ ตามข้อตกลงที่กองประกวดกำหนดครบ 1 ปี
– ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมายืนตอนลงทะเบียนในวันประกวดรอบคัดเลือก ดังนี้
(- สำเนาบัตรประชาขนหรือสำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
– รูปถ่ายขนาด 4 x 6 หรือขนาดโปสการ์ด 2 รูป/ครึ่งตัว,เต็มตัว)

*รางวัลในการประกวด*
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 50,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน, ถ้วยรางวัล, มงกุฎ, สายสะพายและช่อดอกไม้
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนพร้อมช่อดอกไม้
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนพร้อมช่อดอกไม้
– Miss Popular vote 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน
– Miss Photogenic 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน
– Miss Perfect Skin 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน
– Miss Healthy 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน
– Miss Pretty Eyes 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน
– Miss Beauty Chinese Look 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน

*กำหนดการรับสมัคร*
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2559 (สามารถสมัครได้ถึงวันประกวดรอบคัดเลือก)
-โดยในวันประกวดรอบคัดเลือกพร้อมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2559 ให้ผู้สมัครทุกท่านสวมชุดเดรสสั้นสวยงามตามความเหมาะสม
-ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปเก็บตัว ณ สวนนงนุช พัทยา และร่วมทำกิจกรรมกับทางกองประกวดในเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559
-รอบแสดงความสามารถพิเศษ และประกาศผลรางวัลพิเศษ 6รางวัล ในวันที่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
-ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีประกวด ลาน sunken ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach ในวันที่7 กุมภาพันธ์ 2559
– สามารถDownload ใบสมัครได้ที่ หน้า 1 และ หน้า 2
*ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-730-844, 083-9195389

Miss Qipao 2016 01 Miss Qipao 2016 03 Miss Qipao 2016 04

Pros