Portfolio Making by ThaiCatwalk # 27, Rose Spring/Summer KIds
Venue : ThaiCatwalk Studio, Watergate Pavillion
Date/Time : 19 March 2016

Photo by Nattawat (Jade)

Click here to Google Photo Gallery

Spring/Summer Roses

Portfolio สำหรับเด็กเล็กเด็กโตในครั้งนี้ เปรียบเสมือนกับการผลิบานของดอกกุหลาบ ในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ที่ต่อไปจะเดิบโตเป็นเด็กคุณภาพ และอาจเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไปในอนาคต

Photographer : Jade ThaiCatwalk
Behind the Scene : TU Student

Stylish :
1. นางสาว ชัญญา พจนาสัตยาเวโรจน์ (ปัง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์

2. นางสาว สัจวลี สุขพันธ์ (ตังเม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์

3. นางสาว ชานิดา คุณติรานนท์ (แพนด้า)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทวัน จันทร

Make Up Artist :

ณัฏฐกันย์ เอียดจุ้ย

โรมฤดี พงษะพัง

Nichapa Khuruangtrakun

นัฎสุดา สุขสมคิด (โบว์)

สิรีธร วีระวงศ์จันทร์ (แอน)

Hair Stylist : Bless Graceful Team
Studio : ThaiCatwalk Studio, Watergate Pavillion, 5th Floor

Kid Models

01. ด.ช. อิสระ ไขยศิริ, Allure
02. ด.ญ. พิมพ์พลอย กุดเมือง, Ploy
03. ด.ช. เทรย์ ไทยซัน ทิบอลต์, Trey
04. ด.ช. กรวิชญ์ ทองศรี, Tawan
05. ด.ญ. ธัญญา ชูธัญญะ, Neung Neung
06. Dasha Bushueva, Dasha
07. ด.ญ. ภัคพิดา ประสพเนตร, Ying
08. ด.ช. ธนัช โอสายไทย, Fifa
09. ด.ญ. ภัสสชาณ์ แก้ววงศา, Chada
10. ด.ช. รัชชานนท์ ธไนศวรรยางกูร, Ankor

11. ด.ญ. ฐิติวราดา แก้วประสิทธิ์, Tan
12. ด.ญ. พรรณพัชร ศรีวงส์ทอง, Meji
13. ด.ช. อิศวงศ์ พาคย์พงศภรณ์, TangBeer
14. ด.ช. ทองเอก เพชรมีค่า, Tong Aek
15. ด.ช. อัศเดช ศิริพันธ์, Aof
16. ด.ญ. กฤตยา ช่าเย็น, Diamond
17. ด.ช. ภัทรกร หม่องพรม, Kenji
18. ด.ญ. ภัทริยา หม่องพรม, Neko
19. ด.ญ. ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ, Printer
20. นาย กฤติพัฒน์ มะลังพันธ์, Petch

ใครที่สนใจจะถ่ายแบบกับ ThaiCatwalk สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/thaicatwalk หรือ Line : jadethaicatwalk บอกว่า สนใจถ่ายแบบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 2,000บาท มี สตูดิโอ แต่งหน้า ทำผม ให้พร้อม นำชุดและรองเท้ามา 2ชุด สิ่งที่จะได้ คือ ภาพความละเอียดสูง ในหลากหลายการโพส ซึ่งจะเน้นไปที่รูปร่าง โครงร่าง โครงหน้า เพื่อใช้ขายงานให้กับลูกค้า จากนั้นจะนัดวันเวลาเพื่อเข้าสตูดิโอถ่ายแบบ ซึ่งในแต่ละครั้ง จะถ่ายประมาณ 5-10 คน แบ่งเป็นเช้าบ่าย

อยากเป็น “นางแบบ” “นายแบบ” ต้องทำอย่างไร

Comp Card เปรียบเสมือน นามบัตร Name Card สำคัญมากสำหรับ Model

การเตรียมตัวถ่ายแบบ ก็เหมือนกับการเตรียมตัวไปแคสงาน คือ แต่งหน้ามาเบาๆ หรือไม่แต่งเลย เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น รวบผม ทั้งหมดเพื่อให้เห็นโครงร่าง ไม่ยัดไม่ดันทรง รองเท้าไม่พื้นสูง ถ่ายสิ่งที่เป็นตัวตนให้มากที่สุด แต่ใครที่มีพอร์ตพื้นฐานแล้ว อยากได้พอร์ตแฟชั่น ก็แจ้งมาก่อน เพื่อจัดแสงจัดท่าทางให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องเปลี่ยนลุค แบบที่ดี ต้องมีหลายลุคตามแต่ลักษณะงาน

Pros