งาน อิ่มบุญ วิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๖๐”ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล”นำทีมศิลปินดารา นักร้องและเยาวชน เข้ารับรางวัล “ศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก” และ “ยุวทูตส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก” ประจำปี ๒๕๖๐  ของ “สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม” โดย คุณขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

Photo by Banhan

« 1 of 2 »

ในงาน “อิ่มบุญ วิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๐

ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙:๐๙ น.

 “ศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก”

๑) นางสาวญาดา เทพนม(อ๋อ)นักแสดงช่อง๗

ตำแหน่ง Miss Grand Thailand คนแรกของประเทศไทย

Miss South East Asia Tourism Ambassadress ๒๐๑๕(ชนะเลิศนางงามระดับนานาชาติ)

๒) นายจุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์ (บีน)นักร้อง/นักแสดง

๓) นายวชิรวิชญ์ จารุเรืองพงศ์ (ฟลุ๊คAf)ศิลปิน/นักร้อง /นักแสดง ซีรี่ย์ จากGmmTV

๔)นายรินรดา ธุระพันธ์ (โยชิ)Net Idol ชื่อดัง

ยุวทูตส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก” ประจำปี ๒๕๖๐

๑) เด็กชายณฐพัชร์  บุญญาใจ (น้องมาร์ค)

๒)เด็กหญิงฐิติชญาพัชร วรเกียรติ์กิติกร(น้องปายฟ้า)

๓)เด็กหญิงพิชชาพร พริ้มพราย(น้องมะปรางค์)

๔)เด็กชายไทกะ ชิโนฮาระ (น้องไทกะ)

๕)เด็กหญิงมุสิกะ โสตวงค์ (น้องมุสิกะ)

๖)เด็กหญิงภัทรียา มูลประเสริฐ (น้องพิ้งค์กี้)

๗)เด็กหญิงพิมศ์มาดา พิชญวัฒน์ธนากุล (น้องข้าวปุ้น)

๘)เด็กหญิงปภัทร์ลภัส สุขยอดทิพย์ (น้องอีฟ)

๙)เด็กหญิงศิริวริศรา สุขยอดทิพย์ (น้องอิ๊ง)

๑๐)เด็กหญิงกิรณาพัชญ์ วชิรโรจน์ธนากุล (น้องบีม)

๑๑)เด็กหญิงฆรณิ สุขขำ(น้องแพนเค้ก)

๑๒)เด็กหญิงธริดา คงหอม (น้องเฌอปรางค์)

๑๓)เด็กหญิงปวริศา มีเพียร (น้องดรีม)

๑๔)เด็กชายธนภัทร วิริยะชัยเจริญเลิศ (น้องเจเจ)

๑๕) เด็กหญิงธัญนุช ศรีศิริทรงไชย (น้องน้ำอิง)

๑๖)เด็กหญิงธนพร เชาวนชาติ (น้องไข่มุก)

๑๗)เด็กหญิงชญาพิมพ์ วชิรโรจน์ธนากูล (น้องกิ๊ฟ)

๑๘)นางสาวพลอยปภัส อิสระพงศ์พร (น้องครีมมี่)

๑๙)เด็กหญิงภรณ์พรรณ แย้มเนตร (น้องชมพู่)

๒๐)เด็กหญิงวาธินี นิ่มนิรมานมงคล (น้องวาวา)

๒๑)เด็กชายจัสติน วิลเลี่ยม เบททิส (น้องจัสติน)

๒๒)เด็กชายวิลเลี่ยม เกอร์รี่ (น้องวิลเลี่ยม)

๒๓)เด็กชายภคพล อารยธนกุล (น้องอากฤษ)