Miss Grand Samutsakhon 2018 – Press
งานแถลงข่าว และเปิดตัว 20 สาวงาม Miss Grand Samutsakhon 2018
การประกวด มิสแกรนด์ สมุทรสาคร 2018 เพื่อหาตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท
19 April 2018 @ Central มหาชัย
Photo by Jade

นาย พลวิวัฒน์ โอฬารผลเพิ่ม ได้รับอนุญาตจาก บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำรงตำแหน่ง Provincial Director Miss Grand Samutsakhon 2018 เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแข่งขันการประกวดคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2018 ซึ่งเปิดแถลงข่าวการประกวด ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.15 น ณ ลานโปรโมชั่น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล-พลาซ่า มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31พฤษภาคม 2561เวลา 17.09 น.

ในโอกาสนี้ทางกองประกวด มิสแกรนด์สมุทรสาคร 2018 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดการประกวด ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้ง ได้ร่วมเปิดโครงการ GRAND For Heart เพื่อสมทบทุนบริจาค ซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล สมุทรสาคร ที่ทางกองประกวดฯจัดขึ้น

เป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสาวงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อม ทั้งด้านรูปร่าง หน้าตาบุคลิกภาพ

ความประพฤติดีเหมาะสมสาหรับการเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ มิสแกรนด์สมุทรสาคร 2018 และเดินทางไปเข้าร่วมประกวด Miss Grand Thailand 2018 ที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหาตัวแทนจังหวัด สมุทรสาคร ไปเข้าร่วมการประกวด Miss Grand Thailand 2018

2. เพื่อค้นหาทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัด สมุทรสาคร

3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สตรีของจังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีศักยภาพมีความสามารถทัดเทียม อยู่ในระดับสากล

4. เพื่อเป็นเวทีกลาง ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกัน

5. เป็นสื่อกลาง การประชาสำพันธ์ โครงการ GRAND For Heart เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ศุนย์โรคหัวใจ โรงพยบาลสมุทรสาคร

การคัดเลือกและเก็บตัวก่อนการประกวด

ทาการคัดเลือกผู้เข้าประกวด 20 คนสุดท้าย ในวันที่ 19 เมษายน 2561 จากนั้นทำการเก็บตัวผู้เข้าประกวด และทำกิจกรรมกับกองประกวด ในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 และสิ้นสุดกิจกรรม ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 15 เมษายน 2561

รอบชิงชนะเลิศ วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.09 น. ณ ลานโปรโมชั่น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า สาขา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/missgrandsamutsakhon

Pros