Casting Day
จากที่ได้ตั้งโครงการ Casting Day เพื่อให้ นางแบบนายแบบ ได้พบเจอ Modeling / Agency และไม่ประสบผลสำเร็จ คือ ตั้งไว้ประมาณ 100 คน มีมาสมัครและโอนตังค์เข้ามา เพียง 18 คน
จากนั้นผมก็ให้เลือกว่า จะมาถ่ายโปรไฟล์ หรือให้คืนเงิน
ในวันที่ 18 มีนา จึงมีมาถ่ายโปรไฟล์จำนวน 6 คน ซึ่งตั้งใจจริง ผมจึงจัดทำ comp card แบบเรียบง่าย เพื่อส่งให้ทาง Modeling / Agency 4 แห่งที่ได้ติดต่อไว้ พิจารณาตามสมควร
ถ้ามีคนมาถามอีก ก็ไม่ทำแล้วครับ ผมก็ไม่ทราบเหตุผล เพราะไม่มีใครมาบอกครับ อันนี้ก็พยายามช่วยแล้ว แต่อาจไม่ตรงตามความต้องการของหลายฝ่าย ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมๆต่อไปครับ

Pros