Fashion Designer Network
Fashion Designer Network โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอ Design Collaboration เซ็ตพิเศษของการทำงานร่วมกันของดีไซน์เนอร์แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องประดับที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

26 March 2017 @ Siam Center, 16.30

Back to Show Table

Pros