Fashion Business Kasetsart
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างแบรนด์ การออกแบบและการค้าปลีก รวมไปถึงการค้าในระบบออนไลน์

Back to Show Table

25 March 2018, 14.00 @ Siam Center

Fashion Business Kasetsart

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างแบรนด์ การออกแบบและการค้าปลีก รวมไปถึงการค้าในระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังสร้างความแตกต่างในเรื่องการเรียนการสอน โดยผนวกเอาความรู้ด้านการทำธุรกิจ การบริหารจัดการเติมเต็มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรแฟชั่นที่น่าสนใจ ชื่อว่า Fashion Business KU อีกทั้งทางภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้สร้างแบรนด์จำลองที่มีชื่อว่า ec(h)o โดยนำเสนอเป็นตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก คือ Eco Design for Ageing Market เพื่อตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุที่มีแฟชั่นทันสมัยแต่สวมใส่สบาย อำพรางรูปร่างด้วยโครงเสื้อที่หลวมแต่มีรูปทรง ทำให้ดูสมาร์ท เหมาะทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและรีสอร์ท และแบรนด์เสื้อผ้าเด็ก Eco Design for Kids ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการให้เด็กได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ แต่ยังคงมีกลิ่นอายของแฟชั่น

« 1 of 2 »

THANK YOU

Collaborative Supplier:

Khun Jack (เชียงใหม่)

SKT EMBROIDERY

BIG FOOT

เพียรกุศล ไทยและฝ้าย (เชียงใหม่)

ครามสกล (สกลนคร)

Pattern Making Advisor:

พงษ์พันธ์ พี หวังปัญญา

สุพัทธนันทน์ การุญญะวีร์

ณรงค์สิทธิ์ บุตรพรม

Video Editor:

ธีรยุทธ จันทรสมบัติ

กฤษติรัตน์ จันทศร

Camera Editor:

ณัฐวรรษ เจียรนันทะ (Thaicatwalks)

Source:

National Geographic

Song:

Title: Bhuddaprest

Artist: George Erza

Title: Bacelona

Artist: George Erza

Title: วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า

Artist: Max Jenmana feat. หญิง พรปวีณ์

Remix by: YOSHI

Models:

Angelina Walker

กนกพร บุดดี

กีรติ มีพร้อม

กัณฌิมา ศรีสุข

คุณภาพ เอกอัครายุทธ

จุฑามณี จำปายงค์

จักรพล เนื้อนาจันทร์

ชนัญญา สิริจันทกุล

ณัฐพัชร จีนกลิบ

ประภาศิริ อินทะรังษี

รัฐกานต์ วงศ์เก่นจันทร์

วณัชพร ปันแก้ว

วรัญญา ฮวง

สุรีย์ญะเรศ ยะคะเรศ

อินดี จอห์นสัน

เอมิกา มั่นคง

Kid Models:

ด.ญ.กานต์พิชชา ชำนาญหมอ

ด.ญ.ญานิศา ราอินทร์

ด.ญ.นภัทรท์ษรา หะมิชาติ

ด.ญ.ภิญญา อรรถวรากรณ์

ด.ญ.รุจิรดา ทัศนัยวรพงศ์

ด.ญ.ณัฏฐ์ณัชชา องค์วัฒนา

ด.ญ.รมณ ชวพงศกร

ด.ญ.มิณธาญา กาญจนะ

ด.ญ.วิไลย์รักษ์ วิไลลักษณ์

ด.ญ.สัณห์ธิชา อัศวโกสีย์ ด.ญ. ภัครศร บุญทองสังข์

ด.ญ.พิมพ์ชญา เริ่มรัตน์

ด.ช.ภคิน นันทจิวากรชัย

Stylist:

Naratip Pengpis

Make up Artist:

อาจารย์คิม ณนรา กรณ์ปรีชาสกุล

Head Master & Director KIMS Makeup Studio

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Pros