ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อมฉัน
นางสาวปณิธาร วงศาสุลักษณ์ ประธานบริหาร Wongs และคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นี้

รู้สึกสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของฝ่าพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตา เสด็จมาเป็นองค์ประธานของงานในวันนี้

ด้วยทางร้านออกแบบทรงผม Wongs ได้จัดงาน Wongs Hair Show for Charity แสดงผลงานดีไซน์ผมที่สร้างโดย Wongs ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ จากการจัดงานในครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ให้แก่เด็กหญิงกำพร้า ที่บิดามารดา เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ ให้ได้เรียนต่อในระดับชั้น ม. 1-6 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ซึ่งโรงเรียนประจำกินนอน ดังนั้นค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าอาหารสามมื้อ ตลอดจนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ นั้น ล้วนมาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้ทั้งสิ้นและงานในวันนี้ ได้รับความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย หลายองค์กร ที่มาร่วมงานในวันนี้ ตลอดจน นางงาม นายแบบ นางแบบ นักแสดง ศิลปินนักร้อง พิธีกร และ นายแบบนางแบบ กิตติมศักดิ์ ทุกท่านที่มาช่วยด้วยใจ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

« 1 of 2 »

Pros