biff1001Biff & Bil 2010 : Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2010, ASEAN Intergration . Textile . Apparel . Leather
Venue : Challenger Hall, MuangThong Thani
Date / Time : 1-4 April 2010

งาน BIFF & BIL 2010 พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
ชูศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียนรุกตลาดโลก

กรม ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน กำหนดจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้า เครื่องหนัง ปี 2553 หรือ นำเสนอความยิ่งใหญ่ และครบครันของอุตสาหกรรมแฟชั่นในอาเซียน ตั้งแต่อุตสาหกรรม ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึงปลายน้ำอีกครั้งต้นเดือนเมษายนนี้ ภายใต้แนวคิด “Look East”

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในปี 2552 ไทยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าแฟชั่น 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 2.24 และคาดว่าจะสูงเกิน 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 9-13 แบ่งเป็นสินค้าสิ่งทอ 7-7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 12 เครื่องนุ่งห่ม 3.2 – 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ผ้าผืนและเส้นด้าย 3.8 พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สินค้าเครื่องหนัง 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 และจาก การที่ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) หลายฉบับมีผลบังคับใช้แล้วในปีนี้ คาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าทางการค้า ระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่ค้าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว นับเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อที่จะได้ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว”

นายยรรยง กล่าวอีกว่า “งาน BIFF & BIL 2009 ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นับเป็นครั้งแรกที่ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนผนึกกำลัง แสดงขีดความสามารถด้านแฟชั่นร่วมกันใน ASEAN Fashion Plus Pavilion สำหรับในปี 2010 นี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เรียกว่า ASEAN Integration เชื่อแน่ว่างาน BIFF & BIL จะช่วยให้ผู้ประกอบการ จากชาติสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตน ให้ประจักษ์สู่สายตา ผู้ซื้อจากทั่วโลกมากขึ้น นับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องหนังโดยรวม”

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งประกอบ ด้วยสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และเครื่องประดับ เครื่องใช้เดินทาง เครื่องหนังและรองเท้า ถือเป็นแหล่งรายได้ สำคัญของภาคส่งออกของไทยที่เติบโตต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยหนุนการเติบโตดังกล่าว มาจากความร่วม แรงร่วมใจกันของภาครัฐ และเอกชนในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในอาเซียน สำหรับงาน BIFF & BIL ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 25 แล้ว โดยยังคงตอกย้ำความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างยั่งยืน งานนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ไม่เฉพาะแต่อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย เท่านั้น แต่ยังช่วยขยายความร่วมมือทางการค้า ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อีกด้วย”

ในปี 2552 มีผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้ากว่า 700 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการจาก 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนถึง 114 ราย สำหรับงานในปีนี้มุ่งต่อยอดความร่วมมือ ดังกล่าวภายใต้กรอบ ASEAN Integration เพื่อแสดง ศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นในอาเซียน ที่พร้อมจะประสานพลังความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และการผลิต แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดส่งออกสำคัญๆ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น อินเดีย และตะวันออกกลาง สำหรับงาน BIFF & BIL 2010 จะเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นจาก ผู้ผลิตชั้นนำในอาเซียนที่หลากหลาย และครบวงจร ที่สุด ภายใต้แนวคิด “Look East” ทั้งสินค้าตามเทรนด์ล่าสุดของตลาดโลก และสินค้าในสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละประเทศ โดยปีนี้มีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย

——————————————————————————————-

biff1004Biff & Bil 2010 : Opening Ceremony Asean+3
Brand : Multi Brands
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 1 April 2010 ,11.30

biff1008Biff & Bil 2010 : Energy
Brand : Grand Sport, Kakalka, pixie dust, H-brand
Venue : Challenger Hall, Mini Stage
Date / Time : 1 April 2010 ,14.00

biff1010Biff & Bil 2010 : Imagination
Brand : Robottie, Ruxe, Serene, 3Angels, Balnasilp
Venue : Challenger Hall, Mini Stage
Date / Time : 1 April 2010 ,14.30

biff1012Biff & Bil 2010 : Influence
Brand : Shaka, Cindora, Excla, Elite
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 1 April 2010 ,15.00

biff1014Biff & Bil 2010 : Indonesia
Brand : Ali Charisma, Handy Hartono, Oki Wong
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 1 April 2010 ,16.00

biff1016Biff & Bil 2010 : Saha Group
Brand : Multi Brands
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 1+4 April 2010 ,17.00+13.30

——————————————————————————————-

biff1018Biff & Bil 2010 : Interaction
Brand : KongKiat, Paragon, SL
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,11.30

biff1006Biff & Bil 2010 : Kai
Brand : Kai
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,13.00

biff1020Biff & Bil 2010 : Passion
Brand : Aun, Baisri, Sirus, Ohom
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,15.00

biff1022Biff & Bil 2010 : Designers’ Room Next
Brand : Cherir, T-ra, Paul B, Klar, 388 Wonder Boutique, PainKiller, Olanor, Chinnasak
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,16.30

biff1024Biff & Bil 2010 : Royal Project
Brand : SACICT
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,17.00

biff1026Biff & Bil 2010 : Designers’ Room, NOW
Brand : Multi Brands
Venue : Challenger Hall, Mini Stage
Date / Time : 2 April 2010 ,17.30

——————————————————————————————-

biff1028Biff & Bil 2010 : Middle East Show
Brand : Multi Brands
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 3 April 2010 ,11.30

biff1030Biff & Bil 2010 : Indonesia
Brand : Handy Hartono, 3brands
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 3 April 2010 ,13.30

biff1032Biff & Bil 2010 : GMS for Lee
Brand : GMS
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 3 April 2010 ,14.30

biff1034Biff & Bil 2010 : Japan + Young Designer
Brand : Tamaki Niime + Surreal Objects
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 3 April 2010 ,15.30

biff1036Biff & Bil 2010 : GMS for Hara
Brand : GMS
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 3 April 2010 ,16.30

——————————————————————————————-

biff1038Biff & Bil 2010 : Vietnam
Brand : Batik, Amata, Finale, Kao Tok
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 4 April 2010 ,10.30

biff1040Biff & Bil 2010 : Intimacy
Brand : TAEVIKA
Venue : Challenger Hall, Mini Stage
Date / Time : 4 April 2010 ,11.00

biff1042Biff & Bil 2010 : Synergy
Brand : 6 Teens, Kasetsart University
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 4 April 2010 ,11.30

biff1044Biff & Bil 2010 : Thai Identity
Brand : Multi Brands
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 4 April 2010 ,14.30

biff1046Biff & Bil 2010 : GMS for FQ&L and F&M
Brand : GMS
Venue : Challenger Hall, Main Stage
Date / Time : 4 April 2010 ,16.30

——————————————————————————————-

biff1050Biff & Bil 2010 : Atmosphere
Brand : What?
Venue : Challenger Hall 1-3
Date / Time : 1-4 April 2010

—————————————————————————————-

Biff & Bil 2010 – Feedback

Biff & Bil 2010 งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า, สิ่งทอ และเครื่องหนัง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2010 ณ Challenger Hall, เมืองทองธานี โดยเป็นงานประจำปี ที่ได้ย้ายเวลาจัดงานประจำปีจากเดือนสิงหาคม มาอยู่ในเดือนเมษายน โดยให้เหตุผลว่า อยู่ในช่วงเวลาและเส้นทางของ International Buyers เข้ามาสั่งซื้อสินค้าเสื้อผ้า, สิ่งทอ และเครื่องหนัง

สำหรับงานระดับประเทศนั้น กรมส่งเสริมการส่งออก ได้เป็นแม่งานในการจัดงาน โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 1 เมษายน และได้เชิญผู้แทนจากชาติ ASEAN มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากได้มีการจับมือร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียน และเริ่มต้นปลดกำแพงภาษี ซึ่งจะทำให้เกิดผลดี ในด้านการหาวัตถุดิบใหม่ๆ จากในประเทศกลุ่มอาเซียนในราคาสมเหตุสมผล เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตามความต้องการของตลาดโลก

จากการที่ได้ไปทำข่าว และบันทึกภาพแฟชั่นโชว์ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน และได้เห็นผู้เข้าชมงาน รวมทั้งกลุ่มผู้ค้า และลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีความรู้สึกว่า “ไม่น่าจะประสบผล” จึงลำดับการมาดังนี้