HOOK’S  ประภากาศ อังศุสิงห์

ความพิเศษของ HOOK’S ในปีนี้อยู่ที่สารซึ่งดีไซเนอร์พยายามจะสื่อถึงผู้ชม เพื่อให้เกิดความประทับใจและตราตรึงไปกับโชว์ โดยสารที่ต้องการจะสื่อเน้นให้ทุกคนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีประโยชน์ เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนตัวเอง โดยดีไซเนอร์ซ่อนสัญลักษณ์และความหมายของสิ่งต่างๆ ไว้ในโชว์มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถูกนำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ได้

Back to Show Table

« 1 of 2 »

Pros