DeeProject พาคิดส์ ทำดี กับ วีรบุรุษตัวจริง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 – คุณฐานิญา นันทิธนะภาส ประธานกลุ่ม DeeProject และสมาชิกจากครอบครัวกลุ่ม CSR Deeproject ได้มาร่วมสร้างกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.ทหารผ่านศึก ผ่านการจัดกิจกรรมของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพ โดย คุณต้น สุชาติ ชวางกูร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 107 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกของกลุ่ม Csr DeeProject ได้ร่วมกันนำอาหาร ของใช้ต่างๆที่จำเป็น ไปร่วมส่งมอบให้กับพี่ๆ ทหาร นอกจากนี้ น้องๆสมาชิกของกลุ่มยังร่วมแสดงความสามารถ สร้างความสุข โดยการร้องเพลง และ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ ในธีม ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหาร อีกด้วย

« 1 of 3 »

Pros