บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) จัดงานมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ “GEN JOY”การประกวด Blogger รีวิวสินค้า JOY CC CREAM ภายในงานมีกิจกรรม อบรมแต่งหน้าตัวเอง โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI และการอบรมทำผม โดย LESASHA รวมถึงการมอบรางวัลจากผู้สนับสุนโครงการ ณ MTI ถ.รัชดาภิเษก

Pros