สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ พร้อมด้วย ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62 แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนิก’62 ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ซึ่งแนวคิดของงานในปีนี้ ใช้ชื่อว่า “กรีน อยู่ ดี หรือ Living Green” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นับว่าเป็นงานสำคัญที่สุดในแวดวงสถาปัตยกรรม การออกแบบและธุรกิจก่อสร้างในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาปัตยกรรมที่มุ่งให้สังคมมีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก อีกทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสัมมนาในระดับนานาชาติ

ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62 เปิดเผยว่า “ที่มาของแนวคิดของปีนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ ทั้งปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนและขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงาน จึงได้เน้นแนวทางเพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรม ชุมชนและเมืองในด้านบวก ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไฮไลท์ของงานจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ นิทรรศการ Smart City ที่ให้ความรู้ และกรณีศึกษา การพัฒนา Smart & Low-Energy City จากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี ASA Forum 2019 และ ASA Seminar 2019 สัมมนาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานนี้ไม่เฉพาะแค่กิจกรรมของคนในวงการสถาปัตยกรรม แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าชมงานได้ เพื่อรับความรู้หรือประโยชน์ต่างๆ และสามารถมาเก็บเกี่ยวความรู้หรืออัพเดตนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ รวมถึงโซนจัดแสดงสินค้า เราเชื่อว่าจะเป็นแหล่งข้อมูล ให้ผู้สนใจ หรือคนที่มีโครงการปรับปรุงที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ได้เป็นอย่างดี ”

รวมทั้งเปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ ผู้จัดงาน ที่มีทั้งศักยภาพและความมุ่งมั่น ที่เตรียมพร้อมในการเพิ่มเทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่นเข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าชมงาน โดยจะมีบริการ (Interfaces) ที่น่าสนใจ อาทิ ระบบการลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ระบบการสั่งของและบริการแบบอิเล็คทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของการจัดงาน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ www.asa.or.th, Facebook : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ASA CREW และ www.nccexhibition.com, Facebook : nccexhibitionorganizer