Life Kit Training คือ ทีมให้ความรู้ในเรื่อง เครื่องสำอาง การแต่งหน้า และ การพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเขี่ยวชาญในการออกแบบการแต่งหน้าสำหรับทุกงานสำคัญ

– เราเชี่ยวชาญในการอบรมการแต่งหน้า และ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เหมาะกับทุกองค์กร
– เราเขี่ยวชาญในศาสตร์ของเครื่องสำอาง เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ในเรื่องดังกล่าวสำหรับทุกธุรกิจความงาม
– เราเชี่ยวชาญในการออกแบบการแต่งหน้า พร้อมช่างแต่งหน้ามากฝีมือและประสบการณ์ สำหรับทุกงานสำคัญของคุณ

เพราะเราเชื่อว่า ศาสตร์ความรู้ที่ดี ในเรื่องการแต่งหน้าและเครื่องสำอาง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ เปรียบได้กับอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการนำพาชีวิตและธุรกิจไปสู่ที่ดียิ่งขึ้น