Show / Brand : The Golden Hour / PICHITA
Designer: Pichitra Boonyarataphan and her daughter Teema Rucksajit
Date/Time : 31 March 2019, 19.00

Back to Show’s Table

แรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงในอุดมคติที่ต้องการแสดงถึงเป็นความอิสระ ที่มีความแตกต่างจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ แต่เป็นการจินตนาการที่หลุดพ้นจากบ่วงความคิดที่ถูกจำกัดไปสู่การมองเห็นซึ่งสิ่งใหม่ จึงเป็นที่มาของ PICHITA ที่มาเผยโฉมครั้งแรกในงาน BIFW 2019 ในคอลเลคชั่นล่าสุดอย่าง “The Golden Hour” บอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาแห่งความงดงามดั่งทองคำ โดยนำมาจากหนังสือของ Eckhart Toelle’s ที่มีประโยคหนึ่งว่า “Psychological Time” ช่วงเวลาของจิตใจ ดั่งกาลเวลาที่เป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นมาเพื่อให้มีกรอบในการใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้จากสิ่งเดิมไปสู่หนทางแห่งอิสระ เสมือนการที่เรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนได้รับรู้ถึงสิ่งที่ควรจะเป็นไป เพื่อการดำเนินชีวิตสู่หนทางที่ดีขึ้น

PICHITA คอลเลคชั่นนี้เลือกใช้การออกแบบด้วย Mosaic, Patchwork และกลิ่นอายของความคลาสลิก ทั้งนี้แบรนด์ได้มีการนำแนวคิดและวิธีการของ Atelier Pichita นำมาพัฒนาและต่อยอดผ่านงานฝีมือระดับ Haute couture ด้วยการตัดเย็บอย่างประณีต วัสดุชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับลายพิมพ์ที่สื่อถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจ โดยใช้ Mood & Tone ของที่มีกลิ่นอายของทองคำ ออกมาในรูปแบบของ Ready to Wear หยิบนำโครงสร้างเสื้อผ้าของผู้หญิงยุค 50s มาเป็นลูกเล่นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการสวมใส่ในแบบฉบับของ PICHITA woman ผู้หญิงทำงานยุคใหม่ ที่มีความรู้สึกรักความสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแบบมีอิสระ โดยมีการใช้องค์ประกอบในการสื่อสารความอิสระ เช่น ทราย ดวงตา นกพิราบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอิสระ

จุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจที่สืบทอดจากรุ่นคุณยาย ลำยง บุณยรัตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนตัดเสื้อ ระพี  และคุณแม่ พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สู่รุ่นหลาน ฆาทิม และ ธีมา รักษะจิตร ความชำนาญในด้านงานฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง (Haute Couture) โดยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ทางด้านแฟชั่นกว่าหลายทศวรรษ กลายเป็นผลงานที่มีคุณค่าทั้งด้านจิตใจและมูลค่าตลอดมา ได้สานต่อและมีการปรับเปลี่ยนจนกลายเป็น Iconic Life Style แห่งยุคสมัยใหม่

Through the generations: PICHITA, founded in 1980, is the creation of Mme. Pichita Boonyarataphan, daughter of the late couturier Lamyong Boonyarataphan, who significantly influenced the local fashion industry through Rapee Couture and the Rapee Institution of Fashion, continues to uphold her family’s legacy. Now, she is joined by her two daughters, Tatim and Teema Rucksajit, to bring freshness, passion and business acumen to the company Atelier Pichita.

‘To be Timeless, is to be Free.’

Inspired by the Timelessness of PICHITA women, PICHITA new collection 2019 ‘The Golden Hour’ took on the spiritual journey that called for Presentness – the state of consciousness and a take on the ending of Eckhart Toelle’s ‘Psychological time’ – the identification that was created by the mind with the past and future.

The collection was the interpretations on the Consciousness; where there is Awakening and there is  Freedom. ‘The Golden Hour’, called the attention to the transmutation of base metal into gold, suffering into consciousness while exploring the theme of Surrendering – the Timeless, Placeless, and the Formless realm of Being. At the end of ‘Psychological Time’ is the beginning of Freedom. Bringing awareness to our everyday essentials, ‘The Golden Hour’ was a warm honoring of moments – the Presentness.

Preserving PICHITA iconic style of mosaic, patchwork and classical touches, the collection continued to combine materials, forms and designs where each print was a story in itself. The silhouettes tweaked and played from 50s eras classics to the present-day lifestyle, congruently to PICHITA women – the women who work, enjoy and earn their own freedom. Elements like sand, eye, doves, were repetitively used in this collection as symbolism.

The collection was developed in the Atelier where full craftsmanship was necessary. All precisions of hand-embroidery and the pattern-making and finest of beads and materials were carefully selected and worn effortlessly soothing today’s Lifestyle.

The collection portrayed the values and spirit of PICHITA’s ‘Freedom’. Diverging from the mundane associations with ‘Freedom’, the collection interpreted the break-free of not only the visible forms but the intangible. For PICHITA patrons, freedom is just not only about letting lose, being wild, the carelessness of things nor the act of full expressions. The collection mimicked with the acknowledgement of forms, time and space, through a glimpse of silhouettes and embroideries but does not always follow rules, the lines –  the social construct.

Pros