“The League of Gentlemen” – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชื่อโชว์ “The League of Gentlemen” นําเสนองานออกแบบแฟชั่นที่ใช้การศึกษาวิจัยการตลาดเป็นปัจจัยนํา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสุภาพบุรุษคนเมือง ออกแบบแฟชั่นคอลเลคชั่นจากพฤติกรรมและทัศนคติการใช้ชีวิต ผสมผสานเทรนด์แฟชั่นแห่งโลกอนาคต Spring Summer 2020 ตอบโจทย์ผู้ชายยุคใหม่ 10 สไตล์ ได้แก่

  1. Exactitude ผู้ชายเพอร์เฟคชั่นนิสต์ ผู้มองหาความสมบูรณ์แบบ
  2. Sartorial Traveller นักเดินทางผู้ค้นหาความหมายของ “สุภาพบุรุษ”
  3. Royal รสนิยมในความหรูหราของผู้ชายสุขนิยม
  4. 4. Ideology ความหลงใหลในรูปสัมผัส สู่การแสวงหาคําตอบให้ชีวิต
  5. Doctrine ผู้สร้างตัวตนด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่างลุ่มลึก
  6. Playful ความขี้เล่น คิดบวก คือ เสน่ห์ที่คนอยู่ด้วยแล้วมีความสุข
  7. Controversy ผู้แสวงหาคําตอบที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่
  8. Ordinary ผู้ชายที่มีส่วนผสมระหว่างนักคิด และนักเทคโนโลยี
  9. Commuters ผู้ชายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชีวิตแบบมัลติฟังชั่น
  10. 10. Mandala นักเดินทางในโลกกว้างแดนไกล
« 1 of 3 »

Pros